Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

donderdag 26 maart 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 april 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 april 2015

! Te beluisteren op www.morya.org

Meester Morya,

Wanneer je mensen leert kennen zoals ze in werkelijkheid zijn, moet je je niet storen aan de kleinigheden die er ook gegeven zijn. Want iedere groei draagt in zich scherpe kantjes. Iedere keer dat mensen als het ware gekwetst zijn, zijn ze ook in staat om te kwetsen.

Je moet weten dat je met zachtheid heel veel kan bereiken, maar het is een strenge zachtheid die je moet kunnen hanteren. Het betekent dat je werkelijk wil zacht zijn op momenten dat anderen misschien hard zijn en streng voor jou. Dit is niet gemakkelijk, dat weet Ik. Het betekent wel dat je dan in je juiste werk staat.

Als je dingen gaat doen vanuit je eigen ziel, vanuit je eigen verantwoordelijkheid - zoals je dit dan voelt voor jezelf -, dan zal je de juiste dingen naar voren brengen en de juiste zachtheid hanteren. Maar, ‘streng’, dat betekent dat je niet afwijkt van je eigen plan. Dat je dus weet: ‘dit is wat ik wil, dit zal ik ook doen, en als de anderen het niet kunnen begrijpen, tot daaraan toe; eens komt er misschien een dag dat ze het wel kunnen begrijpen. En komt die dag nooit, dat maakt ook geen enkel verschil.’

Want je zal zien, als je met dingen bezig bent die goed zijn, dat je een aangenaam gevoel krijgt, dat je weet: ‘inderdaad, het is goed om daarmee bezig te zijn’ en dat je ziet dat er een innerlijke vernieuwing komt. Dit is heel erg belangrijk. Innerlijke vernieuwing is nooit onbelangrijk, al is ze nog zo klein. Al is het maar één moment. Al is het maar één sprankeltje intuïtie dat je hanteert en leert hanteren: het is belangrijk.

Ieder klein vonkje licht moet benut worden op deze aarde. Het heeft geen zin om je in een waterval van vernieuwing te storten zonder intuïtief te worden, zonder dat vuur te hanteren dat er in jezelf is. Je moet weten dat er een vernieuwing is daar waar je de oorspronkelijke werelden naar jou toe laat komen. Hiermee bedoel Ik dat er een vernieuwing komt telkens als de mens zich opent voor dat licht, voor die vrede, voor dat andere dat in zijn of haar leven kan komen, in samengaan met anderen.

Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Fragment uit Morya Kracht 4, hoofdstuk 2.
Dit boek wordt deze zomer bij Mayil verwacht.