Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 19 april 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 16: 19 t/m 25 april 2015

Identificeren met jezelf en zijn wie je werkelijk bent
Week 16: 19 t/m 25 april 2015

Eén van de moeilijkste omschakelingen in inzicht die we kunnen maken, en overduidelijk de belangrijkste die we moeten maken, is onze Ware Aard verwezenlijken als schepsels van de Almachtige Maker van alle universums.

Deze omschakeling kan worden bereikt door stap voor stap in te schatten wie we zijn, waarom we hier zijn en wat onze uiteindelijke Bestemming is, maar dat kan alleen gebeuren als we niet langer pretenderen onszelf te kennen en over onszelf te weten, maar simpelweg onszelf toe te staan ons te voelen als Eén Onverdeelbaar Geheel wiens gehele uiting nooit volledig gemanifesteerd kan worden door één enkele entiteit, maar waarvan je de werkelijke omvang en onmetelijke potentie gewaar kan worden op ieder moment van de dag, wakend of slapend.

Als we langzaam toewerken naar een Verenigd Bewustzijn en het helen/uitbalanceren van onze innerlijke tegenpolen, kunnen we tegen dit essentiële raadsel van levenservaring aanlopen door een gefragmenteerd gevoel van eigen, bijna geheel losgekoppeld van enige innerlijke wijsheid van Wie we zijn.

Net zoals het oog zichzelf niet kan zien, is het voor ons onmogelijk onszelf te zien als de perfecte verbeelding en visuele uitbreiding van de Universele Maker die we zijn door de wijze waarop wij in elkaar steken, en ook door de verleidelijke aantrekkingen van de kennelijke waarheid zoals die door onze 5 fysieke zintuigen worden gepresenteerd en door de ontkrachtende massahypnose die door menselijke culturen zo goed gecreëerd worden. En toch, ondanks alles dat het zo moeilijk maakt ons los te maken van de misvatting van de beperkingen van welke aard dan ook en uit te stijgen boven de verdovende routine van onze dagelijkse strijd om een 'bestaan te maken' in de bedrukkende sociale en culturele matrix die we als onze gevangenis accepteren, is het mogelijk, al is het maar voor een enkel vluchtig maar uitermate gezegend moment, om boven alle belemmerende zelfinzichten uit te stijgen en alleen te Zijn Wie we zijn.

Misschien is de eerste stap om deze staat van Omniversele Eenheid te bereiken eenvoudig het openen van je hart en geest voor de mogelijkheid dat we allen veel meer zijn dan ons ooit geleerd is.


Onszelf toestaan de gedachte te uiten 'Ik ben God' zonder enige twijfel of aarzeling, of een vergelijkbare uitdrukking van het Absolute, en de herinnering en de echo's laten groeien die we allen al eerder ervaren en geweten hebben, kan een opstapje zijn naar de toegang tot deze Gezegende Plaats waar we werkelijk de betekenis begrijpen van de verwezenlijking van er is niet anders te doen dan te Zijn.

Dus, als je je geroepen voelt dit tijdens een meditatie te doen, en specifiek komende zondag op de gebruikelijke tijd, geef je Zelf de gelegenheid om het verbazende feit grenzeloos te verwezenlijken dat jij en de Almachtige één zijn, laat ieder gevoel van begrenzing los, accepteer je goddelijke wezen en betreed de Gezegende Sfeer die iedereen omvat die het bewuste besluit genomen heeft om Alles Dat Is te zijn. Door dit te doen en te zijn, zal je bijdragen aan een niet te stoppen Kracht van Goed, Vrede, Liefde en Harmonie die zonder schade elk plan gemaakt om onenigheid, haat en oorlog zal ontkrachten, en draag je bij aan een Nieuwe Schijnende Werkelijkheid op Aarde, voor het Hoogste Goed van Al.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD