Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 26 april 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 17 : 26 april t/m 2 mei 2015

Het bereiken van voldoende mensen voor verandering
Week 17 : 26 april t/m 2 mei 2015

Is het je opgevallen hoe de houding van vrijwel iedereen ten opzichte van het milieu versneld aan het veranderen is? En dat deze groeiende bewustwording van alles dat ons verbindt in deze gemeenschappelijke uitdaging om deze levende planeet tegen verder verval te behoeden nu ook wordt vertaald naar een groter bewustzijn van onze individuele kracht om positief bij te dragen aan de wereldwijde crisis die ons tegemoet treedt, en hoe steeds meer mensen zich realiseren dat ze liever een deel van de oplossing zijn dan van het probleem?....

Is het je ook opgevallen dat er in de afgelopen jaren een groeiend aantal mensen, op welke wijze dan ook, in de opkomende spirituele bewustwording van onze aardse Eenheid deelnemen en daardoor de grootste verandering bewerkstelligen die ooit in de geschiedenis van de mensheid is gezien?....

Dit alles brengt de mensheid in een niet eerder vertoonde verschuiving in bewustwording die ons en al dat in onze omgeving leeft zal drijven -zo onlosmakelijk met ons verbonden zoals we nu ontdekken- in een nieuwe tijd waarin iedereens gevoelens, gedachten en acties zullen worden geleid door de Universele Eerste Richtlijk van liefde, mededogen en zorgen voor ieder, van geen kwaad aan anderen doen tenzij je jezelf kwaad wilt doen en van eenheid met de Omniversele Schepper van Het Al… ons laten doordringen van ons gevoel van Zelf, iedere cel, iedere planeet en iedere melkweg van ons gemeenschappelijk ervaringsgebied, zoals mee-evoluerende sterrenzaden, als de instrumenten die dit levend Universum zichzelf heeft gegeven om Zichzelf te zien, aan te raken en voel Zijn eigen levendigheid, om Liefde te ervaren/zijn met Al Dat is…

Nu is het moment om een enorme Stap van Vertrouwen te maken en toegang te verschaffen tot de oneindige Kracht van God In Jezelf ten einde een uitbreidende waterval van bewustwording en 'liefde' te bespoedigen bij onze medereizigers op deze buitengewone evolutionaire reis.

Nu is het moment om diep in jezelf te reiken, je hart te openen voor de oneindige Kracht van Liefde en je te verbinden met legioenen onzichtbare helpers van andere Rijken van bestaan, die klaarstaan om ons allen bij te staan in onze tijdperkveranderende overgang naar een nieuw verhoogd bewustzijn van onze Universele Eenheid die zal uitmonden in een Nieuw Tijdperk van perfecte vrede, liefdevolle compassie en permantente harmonie in onszelf en met de rest van de Schepping.

Nu is de tijd om de Kracht van het Licht te laten doorbreken en alle andere zielen zich te laten ontvouwen in een steeds luider wordende symfonie van gelukzalige vereniging, alsmede de deur te openen waardoor niet eerder geziene veranderingen kunnen plaatsvinden op Aarde teneinde te helen wat heling behoeft, te verjongen wat verjonging behoeft en te verlichten wat verlicht dient te worden.

Wij zijn Degenen waarop we gewacht hebben. Als we over een bepaalde drempel heen zijn, zullen we een krachtig Licht bereiken dat zich onmiddellijk zal uitbreiden naar alle andere levende wezens en ieder cel van het lichamen zal doordringen met de Kennis van onze eeuwige Eenheid… en een nieuwe Realiteit zal vanaf dat moment aanbreken, voor het Hoogste Goed van Al.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm 

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD