Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

donderdag 30 april 2015

Meester Morya: Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 mei 2015 / 30 april 2015

Meester Morya:
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 mei 2015
30 april 2015

Uit de ontwikkelingen op aarde zullen voortdurend nieuwe dingen tot stand komen. Dat wil zeggen dat de mens meer en meer aandacht zal hebben voor de dingen die hij in zijn innerlijk kan ervaren, om deze zaken dan te verwoorden en gestalte te geven. Het contact met het innerlijk wordt dus groter, en dat is voor veel mensen een nieuw gegeven. Er zullen altijd mensen zijn die betrokken zijn bij de buitenwereld, zeer zeker en dat zal ook zo blijven. Dit is evident op deze aarde. Maar het accent zal wel verlegd worden. Er zal bijvoorbeeld binnen het onderwijs aan de mensen geleerd worden om zich te richten naar hun innerlijk, en van daaruit de ervaringen te beleven die belangrijk zijn. De menselijke waardigheid zal beschouwd worden als een deeltje van de goddelijke waardigheid. Men zal ook inzien dat er meer en meer vanuit de goddelijke wereld naar de menselijke wereld gebracht wordt en dat er daardoor een grotere ontwikkeling mogelijk is. De intuïtie zal duidelijker spreken en de mens zal zich meer en meer laten leiden door het innerlijk.

Voortdurend zullen er zowel punten van overeenkomst als van verschil zijn. Mensen zullen beseffen dat ze betrokken worden in bepaalde spanningsvelden die niet van deze wereld maar van de andere wereld afkomstig zijn. Deze zullen bepaalde kristallisatiepunten naar voren brengen. Je zal bijvoorbeeld aansluiting vinden bij één bepaalde groep en niet bij een andere groep. Er zullen verschillende strekkingen ontstaan die niet tegengesteld zijn, maar wel elk een totaal ander accent dragen en een andere ontwikkeling.

Via deze groepen zullen bepaalde dingen voltrokken worden. Er zullen dus heel veel groepen tot stand komen die een zeer diep contact zullen hebben met de dingen die wezenlijk zijn voor de aarde. Van daaruit zullen grote ontwikkelingen ontstaan, die uiteindelijk uitgedrukt worden in elke tak van ontwikkeling: de economie, de politiek, het ziekenhuisbeleid en wat dan ook.

Er zullen heel veel zaken tot stand komen vanuit het innerlijk, en iedere keer dat de mens een stapje in deze richting zet, is hij op de juiste manier aan het werk.

Het accent wordt dus gelegd op het contact met het innerlijke, en dat in groepsverband. Vandaar dat er hele grote verschuivingen aan de gang zijn op de aarde. Men is zich opnieuw aan het oriënteren. Het is alsof de mensheid zich opnieuw gaat afstemmen op die innerlijke gebieden en van daaruit de stap zal zetten naar de uiterlijke wereld. Het moment van bezinning, van stilte, is daarin heel belangrijk.

Men zal ook ondervinden dat, wanneer men in de stilte gaat, men betere resultaten behaalt. Nu doet men dikwijls aan brainstorming en komt men samen om van gedachten te wisselen. In de toekomst zal men niet samenkomen om van gedachten te wisselen maar wel om in de stilte samen te zijn en de dingen te doen die belangrijk zijn. Het samenzijn situeert zich dus op een ander niveau. Men zal ook merken dat men in die andere niveaus geleid wordt. (...)

Meester Morya