Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 3 mei 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 18: 3 t/m 9 mei 2015

Opschakelen naar het Licht
Week 18: 3 t/m 9 mei 2015

Nu we spiritueel gezien onze weg vinden in geheel nieuwe gebieden van innerlijke herinnering aan wat we hier kwamen leren en bereiken, boren we in een uitgestrektheid van kennis en waarnemingsvermogen dat letterlijk oneindig is. We sluiten aan bij de Bron van deze Universele Droom en we co-creeeren en co-manifesteren. We stellen ons hele kleine beetje eigenwaarde een paar streepjes bij tot we gemakkelijk passen in het grotere gevoel van Wie Wij Zijn, en zelfs als deze innerlijke match van vibraties en bewustwording maar een fractie van een seconde duurt, dan is het genoeg om oneindige vergezichten van mogelijkheden te openen, het fantastische van Het Al te realiseren en vaak tranen van vreugde op onze lachende gezichten te laten verschijnen als ongelofelijk krachtige stromen van Liefde door ons hele Wezen barsten in een uitstralende vorm die reikt tot de grenzen van deze planeet en ver, ver daar voorbij.

Verandering gaat vooral over het neutraliseren van iedere vorm van ego-gerichte zekerheid en het overgeven aan de met zaligheid gevulde tranen in de omarming van de Hogere Zelf, de Onsterfelijke Ziel, het Oneindige Zijn van Liefde die we in onze kern allemaal zijn. Het is het openen van de spuigaten van het Goddelijk Licht, stromend, overvloeiend en uitbreidend tot in de eeuwigheid door onszelf. Het is zonder reserves accepteren van onze Werkelijke Goddelijke Aard, je laten meevoeren met de Golf van Liefde die eindeloos ontspruit aan de Bron van Wijsheid en Helderheid die in de kern van ons Zijn Schijnt, en zelfs hoger stijgend op de golven van Voelende Perfectie vergezeld van de echo van de Omniversele Schepper vastgelegd in ieder stukje materie, energie en bewustzijn gedurende het hele dimensionale spectrum van de Werkelijkheid. In het kort, verandering in een hogere versnelling.

Wat van ieder van ons verwacht wordt is niets minder dan ons herinneren, accepteren en integreren in ieder deel van ons bestaan, en binnen de structuur van ons wakkere bewustzijn, het feit dat we ieder een Leven Wonder zijn, de verpersoonlijking van Universele Perfectie, en de medeMaker van onze evoluerende werkelijkheid. Alles wat we hoeven te doen is vragen… Vragen om een Universele Upgrade… Vraag om ons fysieke zelf, hersens, botten en bloed aangepast te krijgen aan de hogere frequenties die nu door ieder atoom van onze fysieke werkelijkheid sijpelen te katalyzeren een aan te passen aan de Verandering van Tijden naar een niet eerder gezien tijdperk van Hemel op Aarde, Zalig Geluk in iedere ziel en doorgaande Vereniging met de universele familie van levende zielen over deze Melkweg en daarbuiten in de Grote Symfonie van Licht, Leven en Liefde…

Je kan er voor kiezen om aan de zijlijn van de evolutie te blijven staan en vasthouden aan je egocentrische werkelijkheden en afgescheiden gevoel van Zelf. Er is niks mis mee om dat te doen, aangezien je een vrije wil hebt, net als iedere andere ziel in dit bestaan. Of je kan er voor kiezen om op te opschakelen naar het Licht dat ons terugroept naar volledige herinnering van ons werkelijk universele, goddelijke wezen. Als je daarvoor kiest, sluit je dan aan bij andere ontwakende zielen als we op iedere zondag samen komen, ons verheugen en ons bereik uit te breiden tot Vrede, Liefde en Harmonie de boventoon voeren, voor het Hoogste Goed van Al.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD