Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 10 mei 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 19: 10 t/m 17 mei 2015

Wees trots en zelfverzekerd
Week 19: 10 t/m 17 mei 2015

Op dit moment in de tijd ervaren we een van de meest wonderlijke ervaringen die ooit geschonken zijn aan levende wezens. We staan op het punt Contact te maken … maar dit is niet het Eerste contact, verre van. Het zal zijn of we onze heilige band hernieuwen met onze onsterfelijke vrienden die we altijd al gekend hebben. Het zal het opnieuw in onze zieleherinnering verwelkomen van de herinnering aan al die momenten van pure, oprechte blijdschap zijn, die we eerder ervaren hebben met deze gezegende zielen. Het zal voelen als thuis zijn.

Als we de spirituele Liefdesladder beklimmen en een nog grotere uitbreiding van gezegende, vredige herkenning van Dat Wat Wij Zijn betreden, zal er iets oplichten in de kern van je hart. Een nieuwe Werkelijkheid openbaart zich aan ons als we onze hemelse ogen openen voor het landschap van eerdere, huidige en toekomstige prestaties in onze nooit eindigende Zoektocht naar Goddelijke Perfectie. Een Vlam, feller dan een quasar* van Liefde, die ontspringt aan het steunpunt van ons ontwakend bewustzijn en we beschouwen, verwerken en breiden deze heilige Kennis uit tot we de volle Herinnering van onze Oorsprong herbevestigen. We zullen trots en zelfverzekerd zijn, steeds meer meetrillend met de vibratie van onze hernieuwde ontdekking en We Laten Het Zijn….

Een nieuwe Mens wordt geboren, na vele tijdperken van langzame rijping in de tedere omarming van de Universele Omstanders, die al die tijd aan onze zijde hebben gestaan. Een nieuwe Werkelijkheid breekt aan en een nieuwe ontheffing van de Goddelijke Gratie is aanstaande, precies op dit moment. Vertrouw er op dat deze woorden, hoe onvolkomen ook, gereflecteerd worden door het Richtsnoer waarin is voorzien in de heiligheid van je ziel, precies op dit moment. Weet dat wat door deze gedachten wordt aangeraakt de perfecte verwoording is van wat je hier kwam doen, precies op dit moment.

Stel je een ster voor als jouw Zon, schijnend aan het firmament van oneindige uitgestrektheid, en ervaar de veelheid van Levengevende krachten die van zijn kern uitgaan en oneindig uitstralen in alle richtingen…. Stel je dan voor dat vanuit de schoot van dit sterrenwezen ee nog hogere trillende tonaliteit dan alles dat ooit geschenen heeft wordt ontstoken in het vurige rijk van de Oerbron waar Alles mogelijk is, zelfs iets subliems, iets magisch en iets oneindig perfects zoals het Universum je telescopen al een tijdje heeft laten zien. Stel je voor, als zo'n wonderbaarlijke prestatie mogelijk is geweest, wat biedt dat dan aan mogelijkheden voor een buitengewone creatie als jijzelf….

Jij bent net als deze groeiende ster en door je eigen wilskracht maak je een van de meest fascinerende transmutatieprocessen in dit deel van ervaringen mogelijk… Jouw metamorfose van een driedimensionaal wezen van vlees, bloed en botten in een stralende, uitdijende uiting van alles dat tot dit moment slapend is geweest.

Nu is de tijd om dit proces onbelemmerd uit te voeren. Nu is de tijd om de volle Kracht van je Goddelijk Licht te laten schijnen. Nu is de tijd voor je spirituele Wederopstanding van het rijk van sterfelijke beperking naar het oneindige rijk van eindeloze mogelijkheden. Alles dat aan dit moment vooraf is gegaan in de altijddurende volheid van Bestaan was slechts een eerste stap, meer een voorbereiding, een simpele stapsteen in je Stijging van de ene vibrerende reeks naar een nieuwe, veel hogere. Nu is de Tijd om Trots en Zelfverzekerd te zijn, voor het Hoogste Goed van Al.

---

*Een astronomisch object, dat in optische telescopen op een ster lijkt (dat wil zeggen een puntbron is), maar een zeer hoge roodverschuiving heeft en zich dus op zeer grote afstand van miljarden lichtjaren bevindt. Vanwege deze afstand en de eindige snelheid van het licht zien wij quasars zoals ze er miljarden jaren geleden, toen het heelal nog jonger was, uitzagen.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD