Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

maandag 15 juni 2015

ÉÉN Wording - Vierde Chakra ~ Mensen en Planeet / 14 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ÉÉN Wording - Vierde Chakra ~ Mensen en Planeet
14 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet "Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over de Vierde Chakra,
En Gaia spreekt over Haar Vierde Chakra.


DE VIERDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van onze vierde chakra is in ons hart.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de eerste van de hogere trillingen. Er zijn twaalf spaken of bloemblaadjes. Twaalf wordt in de numerologie gereduceerd naar het getal drie. Drie is het getal dat de relatie representeert tussen Wijsheid, Kracht/Macht en Liefde. Het is dit evenwicht dat een eerste focus is van de Hart Chakra. Wijsheid zonder Liefde en Macht/Kracht zou wreed en zwak zijn. Macht/Kracht zonder Wijsheid en Liefde zou gevaarlijk en zelfzuchtig zijn, en Liefde zonder Macht/Kracht en Wijsheid zou onverdiend bestraffend en onverstandig zijn. In onze harten moeten wij leren hoe alle drie deze deugden te vinden.

NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is F# en de mantra is "Yam" of "a":  als in ah. Deze mantra's chanten in de sleutel van F#, onze aandacht ondertussen focussend op dit gebied van ons lichaam kan ons in staat stellen om meer bewust toegang tot de Hart Chakra te krijgen.

KLEUR: De kleur voor deze chakra is groen (en roze voor het Hogere Hart). Groen is de middelste kleur op het lichtspectrum en representeert genezing, groei en gezondheid.

REGELGEVING:  De Hart Chakra is het kernpunt van onze lichamen, het centrale punt waar onze innerlijke mannelijke en vrouwelijke en onze menselijke en goddelijke energieën elkaar ontmoeten. De vierde chakra regelt ALLES van onze intra en inter-persoonlijke relaties. Deze chakra regelt ons inzicht van Liefde, onze bekwaamheid om te geven en Liefde van anderen te ontvangen, van onze hoogste essentie, en van ons zelf. Ons Hogere Hart bestuurt Onvoorwaardelijke Liefde en het lagere Hart bestuurt de menselijke liefde. Het bestuurt ook het mededogen, de genezing, longen, ademhaling, en ons gevoel van tijd, hetgeen verbonden is in de ritmische cyclussen van onze ademhaling en de hartslag.

ZINTUIG: De Hart Chakra regeert ons gevoel van aanraking. Aanraking is de eerste intimiteit die wij als zuigelingen kennen en blijft ons meest krachtige onuitgesproken middel van communicatie gedurende onze levens. De aanraking kan het meest liefdevolle of het meest beangstigende middel van communicatie zijn. Het is in onze harten dat wij over aanraking leren en hoe wij, op ons beurt, wensen om anderen aan te raken.

ASTROLOGISCH TEKEN: Weegschaal is het teken van relaties en Venus, de planeet van liefde, bestuurt het. Weegschaal leert ons om onze aandacht en Liefde te balanceren tussen ons zelf en diegenen waar wij van houden. Venus dringt er bij ons op aan om naar contact, Liefde, harmonie en de vergroting van zelf na te streven.

ELEMENT: De lucht is het element dat door deze chakra geregeerd wordt. De vierde chakra regeert ook onze longen, wat is hoe wij lucht - zuurstof - in onze lichamen brengen. De relatie tussen onze longen en ons hart is belangrijk/onontbeerlijk. Zonder de frisse zuurstof die onze longen in/naar onze harten sturen, zouden onze rode bloedcellen niet de vitale levenskracht door onze lichamen heen kunnen dragen.

BEWUSTZIJN: De vierde chakra regelt onze alledaagse, bewuste levens. Echter, zelfs in de meest wetenschappelijke persoon, komen enige vierde dimensionale aspecten van inlevingsvermogen en intuïtie naar boven. De Hart Chakra regelt ons familie en gemeenschapsbewustzijn, en het is door onze harten dat wij streven naar eenheidsbewustzijn met al het leven en met Moeder Aarde zelf.

Onze "menselijke liefde" kan vaak gevuld zijn met negativiteit, angst, haat en wreedheid. Echter, als wij kunnen functioneren vanuit ons "Hogere Hart", is onze liefde Onvoorwaardelijk en zijn wij accepterend en vrij van oordeel. Het is de uitdaging van onze harten om te verbinden met de liefde van onze spirituele ZELF en deze te ontvangen, zodat wij de schade die anderen ons aangedaan hebben kunnen genezen/herstellen. Dan, vanuit de hartruimte van genezing en zelf-liefde, kunnen wij ook van anderen houden.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het adolescente stadium van het leven, In de adolescentie, creëert een kind zijn of haar eigen identiteit, en om dit aldus te doen, rebelleren zij vaak tegen diegenen die van hen gehouden en hen begeleid hebben. Zij moeten dan de kwaliteiten van Wijsheid, Macht/Kracht en Liefde vinden die zij ontvangen hebben van hun innerlijke en externe werkelijkheden om de persoonlijkheid te ontwikkelen die zij wensen te leven.

SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het best gerepresenteerd wordt door de Hart Chakra is de Renaissance. Het was tijdens de Renaissance dat kunst en schoonheid herboren werden na een lang en pijnlijk donker tijdperk. Het concept van "naties" begon de werkelijkheid van "keizerrijken" te vervangen, en het verafgoden was hoofdzakelijk gefocust op één God.

HORMOON/ENDORCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de Thymus Klier of Zwezerik, wat de kern is van ons immuunsysteem en onontbeerlijk is voor onze genezing. Vaak werd er gezegd,  "Liefde geneest". Zowel de psychologische en de fysiologische centrums van genezing zijn in de Hart Chakra. Het hart staat bekend als het symbool van het leven. In de metafysische (geestelijke) literatuur wordt gezegd dat de Atma, wat de Drievoudige Vlam van het Leven is, geactiveerd wordt bij onze geboorte en geblust bij onze dood.  

ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de cardiale plexus, wat het neurologische kernpunt is voor het hart, de longen en de bloedsomloop. Zonder de circulatie van het bloed en de zuurstof, kunnen wij niet in onze derde dimensionale wereld leven.

ZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra zuiver en gebalanceerd is kunnen wij Liefde, mededogen, acceptatie en vervulling ervaren. Ons hart en het ademhalingssysteem zijn sterk en gezond, we hebben een goed immuunsysteem, en wij voelen ons rustig en vreugdevol. Wij zijn in staat om onze mannelijke en vrouwelijke aspecten te balanceren alsook onze menselijke en onze goddelijke aspecten. Onze relatie met ons ZELF en met anderen is gelukkig, en wij hebben onze dienstverlening aan onze familie, onze gemeenschap, onze natie en onze planeet gevonden.

ONZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra onzuiver is, hebben wij een immuniteit' mankement, gebrek van vreugde, hartproblemen, en bitterheid in het leven. Wij zijn ongevoelig, emotioneel gesloten, passief en droevig. Wij hebben hart- en vaat of ademhalingsproblemen. We mogen te lijden hebben van hoge bloeddruk, een hersenbloeding, een hartaanval of astma. Onze levens voelen vaak onvervuld en we hebben onze positie in onze familie en in onze gemeenschap niet gevonden. Onze relaties zijn liefdeloos omdat wij niet in staat zijn om liefde te ontvangen, net zoals het te geven. We zijn vaak kritisch, oordelend, zonder mededogen en vreugdeloos.

AARDE CHAKRA: De Hart Chakra van de Aarde is Haleakala, Maui. Eén bezoek aan de weelderige groei en aromatische bries van Maui is voldoende om te begrijpen waarom het Moeder Aarde Haar Hart is.

DIMENSIE: De Hart Chakra bestuurt het Beta Golf Bewustzijn van het alledaagse derde dimensionale leven en het Alfa Golf Bewustzijn wat de brug naar de hogere dimensies is. Wanneer ons hart open is, kunnen wij de schoonheid van ieder moment leven, iedere roos ruiken, een werkelijkheid van Liefde en Harmonie creëren en ons superbewuste begeleiding combineren met ons alledaagse leven.

Metafysisch, regeert de Hart Chakra de gebieden van de hersenen die de hogere cortex/schors en het abstracte denken zijn. Deze gebieden worden het best geactiveerd wanneer wij "in de stemming zijn" van het behandelen van onze alledaagse werkelijkheid en wanneer wij de tijd en focus genomen hebben om toegang te verkrijgen tot onze creatieve zelf.

SAMENVATTING: Onze Hart Chakra bepaalt onze bekwaamheid om ons bewustzijn uit te breiden. Er is geen gradatie of meditatie die toegang zal hebben tot de hogere dimensies als wij onze harten niet voor Liefde kunnen openen. Zonder Liefde zouden wij niet voorbij het Lagere Astrale Vlak kunnen reizen, en ons bewustzijn zou gelimiteerd zijn tot de afgescheidenheid en beperking dat gepresenteerd wordt door ons ego zelf.

Boven al het andere, is het LIEFDE dat ons toestaat om de trappen te beklimmen naar ons waarnemende zelf en echte objectiviteit in onze levens toestaat. Vanuit een perspectief van objectiviteit, kunnen wij vrij zijn van de verlangens en passies van het alledaagse leven. Dan kunnen wij vrij zijn om onze mening te vinden terwijl wij voortgaan doorheen de ontwikkeling van ons bewustzijn van afhankelijk - naar onafhankelijk - naar betrouwbaar.

Wanneer ons Hart Chakra geopend is, is ons gevoel van zelf niet beperkt tot ons ego. Wanneer wij geleerd hebben om onze mannelijke/vrouwelijke en menselijke/goddelijke energieën te balanceren, breiden wij ons ZELF uit van het individuele bewustzijn - naar het familie bewustzijn - naar een gemeenschap' bewustzijn - naar het nationale bewustzijn - naar het planetaire bewustzijn. Dan zijn wij ÉÉN met de Moeder, Lady Gaia, en kunnen wij beseffen dat wat het ook is dat wij een ander lid op het lichaam van de Aarde aandoen, wij ons zelf aandoen.*****
Gaia Spreekt Over Haar Vierde Chakra
14 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie


HALEAKALA, MAUI

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als jullie je chakra's met de mijne vermengen en mensen en planeet in/naar Eenheid verenigen. Ik nodig jullie nu naar mijn vierde chakra uit. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam net zoals jullie in het proces zijn van mij in jullie menselijke lichaam te ontvangen.

Mijn Hart Chakra is gelokaliseerd in mijn geliefde Haleakala Krater in Maui, Hawaï. Sinds deze chakra de instroom/vrouwelijke polariteit representeert, is het "buiten" een krater. In een kleine bergtop binnenin deze krater, klopt mijn hart, mijn levenskracht in/naar iedere molecule van alle ontelbare vormen die mijn lichaam, de Aarde, THUIS noemen. Na millennia van mannelijke overheersing, heeft het Galactische Centrum recentelijk de Goddelijke Godin Kracht, de Magdalene Kracht, gerevitaliseerd in mijn Planetaire Hart Chakra om de ontwaking van de onverbloemde Vrouwelijke Kracht te vieren.

Met iedere slag van mijn hart, deel ik dit geschenk van de Vrouwelijke Kracht van LIEFDE met al mijn schepselen om de polariteiten van mijn derde dimensionale ervaring te balanceren. De Kracht van de Grote Moeder is nu Thuis gekomen, en zowel mannen als vrouwen kunnen de genezende kracht van de Godin, Haar Onvoorwaardelijke Liefde voelen, accepteren en projecteren.

VIERDE PERSOONLIJKE CHAKRA: HART

Eén bezoek aan de weelderige groei en de aromatische bries van Maui is voldoende om te begrijpen waarom het mijn hart is. Vanuit deze chakra onderwijs ik, Gaia, de Kracht van Liefde. Het is de Liefdeskracht binnenin jullie Hart Chakra dat jullie bekwaamheid versnelt om het Hogere Licht te accepteren en jullie bewustzijn uit te breiden.

Er is geen gradatie of meditatie dat toegang zal verkrijgen tot de hogere dimensies als jij je hart niet voor Liefde kunt openen. Zonder Liefde kan je niet voorbij het Lagere Astrale Vlak reizen en je bewustzijn is gelimiteerd tot de afgescheidenheid van de beperking van je ego zelf.

Liefde is de Kracht die jullie toegestaan hebben om voorbij jullie ego te gaan en om jullie Ziel/ZELF te integreren. Nu dat jullie het je herinnerd hebben en met de JIJ versmelten die jullie altijd geweest zijn, kunnen jullie het stromen van Onvoorwaardelijke Liefde ervaren dat vanuit het hart van mijn Ziel naar jullie Ziel koerst. Het is deze Liefde, boven al het andere, dat jullie aanstuurt om de controle van jullie illusionaire 3D werkelijkheid over te geven in/naar het Stromen van de Hogere Werelden.

De Hart Chakra wordt bestuurd door de thymus klier (zwezerik), wat het centrum van jullie immuunsysteem is. Jullie immuunsysteem geeft jullie een goede verdediging tegen ziekte en maakt jullie bekwaamheid om na een kwetsuur te genezen mogelijk. De Kracht van Liefde, wat vanuit jullie Hart Chakra straalt, is jullie grootste genezer. Helaas, kan het jullie ook kwetsbaar genoeg maken om je "hart gebroken" te laten worden. Door het voelen en accepteren van de Onvoorwaardelijke Liefde, welke onophoudelijk vanuit jullie geïntegreerde Ziel/ZELF stroomt, kunnen jullie jullie fysieke kwetsuren genezen en dan, de kwetsuren van anderen.

Onvoorwaardelijke Liefde kan ook de kwetsuren en onevenwichtigheden genezen die jullie in jullie vele incarnaties op mijn planeet verzameld hebben. Jullie zien, mijn Enen, dat Liefde de vermengende en genezende kracht is van het Universum. Door de Liefde die wij delen, kunnen wij het beste persoon met planeet verenigen om de grote ontwaking te creëren die zal resulteren in de Planetaire Ascentie.

CHAKRA'S VERMENGEN

Dierbare mensen van mijn Ziel, ik vraag jullie nu om wederom in/naar de kern van mijn lichaam te reizen om jullie essentie met de mijne te herverbinden. Jullie beginnen jullie reis binnenin een oude vulkaan, dus het pad naar mijn kern is duidelijk. Dieper en dieper gaan jullie doorheen wat eens een kolossale vulkaan was.

Uiteindelijk ben je in mijn kern, ver beneden mijn Stille Oceaan en wat eens het continent van Lemuria was. Visioenen van mijn eerste beschaving van de vorm komen je bewustzijn binnen, alsook oude herinneringen van je bezoeken aan mijn planeet bij de dageraad van de mensheid.

Je bent gereed om naar de oppervlakte van mijn planeet terug te keren, deze herinneringen met je meenemend. Langzaam, bijna alsof je zweeft, stijg je op naar de oppervlakte en wordt jij jezelf gewaar in mijn Haleakala Krater. Je beklimt de kleine berg die mijn hart representeert om beter de hartklop van mijn liefdeskracht te voelen, en plat op mijn grond te liggen om de persoonlijke en planetaire harten te vermengen.

Voel nu onze harten, kloppend als ÉÉN. Voel de kracht van onze verenigde Liefde. Neem een lang moment om deze "Eenheid van Liefde" toe te staan om iedere cel en atoom van je lichaam te genezen. Ik vraag dat jij, op jouw beurt, je genezing met mijn Lichaam, de Aarde, deelt, zodat onze partnerschap kan groeien in genezing en Liefde.

Terwijl wij onze harten vermengen, voel de koele, oceaan bries je lichaam strelen. Je bent op een kleine ronde berg, binnenin een ronde krater, binnenin een rond eiland omringd door een grote, en met leven-gevulde oceaan. Voel de Kracht van Drie, een cirkel binnenin een cirkel, binnenin een cirkel.

Voel de oude Wijsheid van mijn land, de Kracht van mijn oceanen, en de Liefde van mijn hart.

Het is hier waar de Opzichters van het Land, mijn mensen, zich aansluiten bij de Opzichters van het Water, mijn walvisachtigen, om de vele kwetsuren te genezen die aan mijn lichaam toegebracht werden door de lange ervaring van het derde dimensionaal zijn.

Nu, verenigen mijn mensen en walvisachtigen om "De Opzichters van de Planeet," te worden, want WIJ zijn nu de "Wezens van de Aarde". "WIJ" zijn de zeeën die doorheen onze lichamen en de emoties stromen die onze creativiteit activeren. WIJ zijn de gedachten die de fysieke matrix van het land creëren welke omringd is door de oceanen van planetaire emoties.

WIJ zijn de Liefde die ons land en water in Eenheid van Doel verenigd. WIJ hebben ontvangen van onze Nieuwe Wereld. WIJ zullen deze creatie in onze harten laten ontkiemen en geduldig dat Visioen van Liefde en Vrede vasthouden tot aan het moment van onze transformatie in/naar het Licht.

Ik, Gaia, ben immer dankbaar voor onze planetaire partnerschap. Samen, als ÉÉN Essentie, zullen wij de oude profetieën vervullen die gedurende millennia in onze harten gefluisterd werden. De "tijd" om deze beloften te vervullen is NU, en de plaats is HIER, in onze Harten. Herhaal alsjeblieft met mij:

 “IK BEN Gaia.
IK BEN de Aarde.
IK BEN het HART.”


Neem de laatste letter van Aarde/Earth, "H" en plaats het aan het begin om "EARTH" in/naar "HEART/HART" te transformeren."

Ik ben eeuwig dankbaar voor JULLIE Liefde en voor ONZE HART met HART en Persoon met Planeet vermenging.

IK BEN Gaia

Vertaling: Cobie de Haanhttp://www.denkmetjehart.blogspot.nl