Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 21 juni 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 25: 21 t/m 27 Juni 2015

Een Nieuwe Aarde manifesteren door de Kracht van Liefde
Week 25: 21 t/m 27 Juni 2015


Iedere keer als we onze trilling opschalen naar een hoger deel van het frequentiespectrum, of dat nu is via diepe meditatie of door een diepe spirituele verbinding met ons Hoger Goddelijk Zelf, zien we een glimp van onze ware vibrerende aard en kunnen we in gezegende vereniging aanschuiven aan het eeuwige banket dat klaarstaat om de zielen opnieuw te verbinden met hun Waarlijke Universele Bron. Zo'n ervaring wordt snel de bepalende factor in de bijstand aan miljoenen belichaamde zielen op Aarde om hun levensprioriteiten opnieuw te beoordelen en hun creatieve energie om te buigen naar gehoorzame, willige Instrumenten van de Wil van de Almachtige God.

Eén van de beloningen voor het uitlijnen van jezelf met de Goddelijke Wil van Al Dat Is, is de toegang tot de dynamische krachtbron van het begin van de hele Creatie: de Oneindige Kracht van Liefde. Als die toegang wordt toegestaan door onze eigen keuze voor het Hogere Pad van Licht kan de ziel, die de ware eeuwige Essentie van ons Bestaan en de ware fontein van ons gevoeld bewustzijn, zweven op gouden vleugels en zijn bereik in één keer uitbreiden naar de hele kosmos.

Om een dergelijke staat van permanente vereniging met de enige Werkelijkheid, buiten het kortstondige bestaan van één enkel leven, te bereiken moet je leren om je over te geven aan de omhelzing van Liefde en deze machtig stralende kracht door ieder deeltje van ons levende zelf heen te laten breken, om oneindig te stralen en te laten bekrachtigen wat onze geest overweegt, geleid vanuit de kern van onze diepste bron verbonden met de Geest van het Oneindige.

Dit proces van overgave aan de Kracht van Liefde zal nu de primaire focus zijn van onze steeds uitbreidende en spiraalsgewijze stijging naar een steeds grotere meesterlijke uitwerking van Wie Wij Zijn. Je moet uit ervaring weten hoe enorm groot deze kracht, deze ongelofelijk pure en ongerepte energie die LIEFDE is …..Alleen dan kan een ziel werkelijk de visioenen van een Nieuwe Aarde bekrachtigen die ons als leidende bakens naar de toekomst van deze planeet is gegeven, een planeet die in het levende tijd-ruimte continuüm al bestaat.

Deelnemen .. Communiceren…en Zijn .. de Schepper door de mystieke fusie van Eenheid met Al Dat Is. Zo kunnen we de prachtig glanzende knopen van de Nieuwe Aarde verankeren die opkomt als een enorme feniks uit de vruchtbare smeltkroes van miljarden jaren van evolutionaire verfijningen in een apotheose van perfectie. Een tijd van permanente vreugde in de intense heldere kennis van onze ware aard, een tijdperk van volledige vrede, mededogen en liefdevolle aanbidding.

Alsjeblieft, accepteer deze uitnodiging om de miljoenen zielen te vergezellen, de zichtbare en de onzichtbare, die zich verzamelen door de eenvoudige gewillige focus op hun wens om dat te doen en zichzelf aan te bieden als kanalen en instrumenten om te helpen met de zich nu aandienende collectieve manifestatie van een nieuw hoger rijk van bestaan, een Nieuwe Aarde, opgestegen, getransmuteerd en verheerlijkt, badend in de straling van perfectie, volkomen harmonie en onvoorwaardelijke overgave aan de stromende genade van Liefde

Maak de bewuste keuze om de volledig gemanifesteerde Kracht van Liefde door je hart te laten stromen naar de verste uithoeken van het OMniversum en laat ieder restje gevoel van afscheiding oplossen in de oneindige extatische gemeenschap van Liefde die zo geactiveerd wordt, voor het Hoogste Goed van Al als Eén.Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD