Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 28 juni 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 26: 28 juni t/m 4 juli 20

De verankering van de Liefde van God
Week 26: 28 juni t/m 4 juli 2015

Sinds onheuglijke tijden heeft de mensheid geprobeerd de Bron van zijn bestaan te ontdekken, te begrijpen en zich ermee te verbinden. Een mysterie dat tot de dag van vandaag verborgen blijft in het diepste van het mysterie aangezien Zijn Aanwezigheid alleen kan worden gevoeld door de ontelbare manifestaties te overwegen van Zijn oneindige creativiteit. Als je probeert de aandacht te richten op de bron van het bewuste besef van bewustzijn, word je geconfronteerd met roerende visioenen van ontzagwekkende schoonheid en diepe openbaringen die vaak de richting van iemands leven kunnen veranderen. En toch, misschien wel omdat die diep verborgen almachtige en alom aanwezige Kracht zo moeilijk te beoordelen is, zelfs nog ingewikkelder om je ermee te verbinden, wijden weinigen tegenwoordig hun leven aan het zoeken en vinden hoe een betekenisvolle relatie aan te gaan met die Omniversele Bron van Al Dat Is.

Maar een diepgaande ommekeer vindt plaats, zonder veel tamtam, in de zielen, harten en geesten van miljoenen mensen die geraakt zijn door de binnenkomende straling van Zijn Aanwezigheid, die meer en meer intensiever en gemakkelijker gevoeld kan worden, nu steeds meer mensen leren hoe ze het klaterende geschetter in hun hoofd kunnen uitschakelen en beter kunnen luisteren naar de innerlijke gids die ieder mens kan vinden in de geheime nis van hun verstilde geest.

Eenmaal ondergedompeld in die allesomvattende, zalige vereniging met hun ware Universele Karakter, bereiken alle ervaringsdeskundigen van deze Heilige Aanwezigheid uiteindelijk een staat van opperste dankbaarheid, absolute Liefde en niet aflatende bewondering voor dit ondoorgrondelijke Wezen van duizelingwekkend Licht dat straalt vanuit het centrum van het Innerlijke Universum. Het mystieke, de tintelingen en waarlijk verbazende extase die deze zielen ervaren tijdens deze heilige momenten van Genade zijn maar een fletse afspiegeling van de oneindig groter stralende Werkelijkheid dat door geen fysiek wezen zelfs maar bij benadering kan worden bevat.

En toch, het laat zo'n diepgaande en blijvende indruk achter van de uitbundige verwondering, alles omvattende vreugde en puur geluk dat deze gezegende wezens dit kunnen integreren en de sprankelende mist van Genade die hen raakte kunnen verspreiden. Door dat te doen, helpen ze in het bewustzijn van de mensheid de resonante wens te verankeren om deze zelfde zalige gemeenschap van Liefde te zoeken, te ontdekken en te beleven.

De gemakkelijkste weg om deze gedachtevorm en trillende aanbieding van levende aanbidding uit te stralen is, eenmaal ondergedompeld in een diep resonerende staat van zielsverbinding met deze Werkelijkheid, simpelweg gedachten uit te zenden als 'ik hou van je God…', 'ik ben één met jou...' en daarmee zullen de dat gevoel van liefde en gemeenschap met Al Dat Is uitstralen door elk gebied van waarnemingsvermogen en deze gevoelde toon van Heilige Liefde uitzenden naar alle mensen.

Verenigd als Eén, zoals we iedere zondag doen, zullen we op deze wijze onmetelijk bijdragen aan de verankering van het mystieke gevoel van Liefde en Eenheid dat de fundering van de Nieuwe Aarde en Nieuwe Werkelijkheid zal moeten zijn, die nu stapsgewijs doordringt tot het hele spectrum van menselijke ervaring, voor het Hoogste Goed van Al als Eén.Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD