Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

maandag 10 augustus 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 32: 9 t/m 15 augustus 2015

Het terrein voorbereiden voor de stijging
Week 32: 9 t/m 15 augustus 2015

Het gesprek over een komende Gouden Eeuw op Aarde is de afgelopen jaren redelijk gewoon geworden in spirituele kringen en er is een groeiende belangstelling voor het onderwerp van een forse wereldwijde verschuiving van tijden rond het jaar 2012, zelfs als deze visie in de brede media wordt ingekleurd met de angst voor grote catastrofale gebeurtenissen. De hype die dit onderwerp omgeeft voorbij, er is een onweerlegbaar feit: de wereld zoals wij haar de afgelopen eeuw hebben gekend loopt ten einde nu het zo niet duurzaam is en moet ondubbelzinnig veranderen als er een levenswaardige toekomst moet zijn voor het overgrote deel van de levensvormen op aarde, zeker voor haar dominante soort, Homo Sapiens.

Het idee van zulk een nieuw tijdperk van vrede en wereldwijde harmonie is nog altijd een beetje wollig voor de meeste mensen, het is ook lastig om je te bedenken dat een dergelijke nieuwe werkelijkheid kan verrijzen ondanks de stevige, overweldigende uitdagingen die de mensheid nu tegemoet ziet en de moeilijkheden die er zijn om een goede koers overeen te komen terwijl politieke bestuurders en de ontsporende invloed van de machtige lobbies nog altijd zo nadrukkelijk aanwezig zijn.

Wat er nodig is, is niet alleen een heldere visie op de schitterende toekomst die we hopen onze nakomelingen na te laten, maar nog belangrijker de mogelijkheid om met heel het hart over te geven aan de leidende invloed van Goddelijk Licht en Liefde die onze globe nu omspoelen als resultaat van zowel het verzoek om assistentie, uitgedragen door zovelen in hun gebeden en meditaties en door de samenwerkende Goddelijke Wil uitgedragen door een voorzichtig uitgewerkt Plan om uit te vouwen in juist zo'n Gouden Eeuw, deel van wat vele bronnen beschrijven als de Stijging van onze planeet naar een hogere bestaansdimensie.

Welnu, wat zou een cruciaal verschil kunnen maken en de balans kunnen laten doorslaan naar een volle manifestatie van wat al een bestaat als een verwachtende mogelijkheid net voorbij Nu in het ruimte-tijd Continuum? Geloof in de kracht van Licht en Liefde om duisterenis te overwinnen en het gat te helen tussen onze waarlijke goddelijke natuur en onze begrensde waarneming ervan in de harten van mensen is duidelijk een sleutelfactor.

De aangeboren mogelijkheid alle zielen …. Moeten de spuigaten van emoties openen in hun puurste vorm om zulk een geloof te bekrachtigen en het activatieproces te triggeren om de menselijke rups te transformeren in zijn engelenvorm is de andere sleutelfactor. Voorbeelden van zulke quasi wonderbaarlijke transformaties zijn rondom ons, zeker als de natuur, na een lange winter in een slaapstand, tot leven komt in al haar glorieuze schoonheid. Het is zeer wel mogelijk en volslagen geloofwaardig te geloven dat na een lange winter van spirituele slaapstand, het Leven op Aarde op het punt staat om teruggetransmuteerd te worden naar de stralende prachtige originele staat van goddelijke gratie en perfecte harmonie.

Feitelijk, juist een dergelijke visie is gezien en gevoeld als eminent door ontelbare zielen die reageren op de innerlijke roep om Leven, wetend dat de tijd is gekomen om mee te creëren in hun leven en rondom hen wat zij hier kwamen mee-maken. Als een groot onzichtbaar leger van samenzweerders, hebben ze de grond voorbewerkt voor deze opkomende Gouden Weeus en het synergetisch effect van hun kennelijk ongecoördineerde inspanningen en initiatieven hebben de werkelijkheid opgeschakeld die miljarden mensen iedere dag ervaren.

Zoals elke scherpzinnige waarnemer kan zien, heeft een krachtige vloedgolf van veranderingen de wereld overspoeld en heeft dingen mogelijk gemaakt die slechts een paar decennia geleden meer weg hadden van een onbereikbare utopische droom. Hoewel vele delen van de wereld nog een achterblijven bij de toepassing van de nieuwe normen die het nu voor steeds meer mensen mogelijk maken om een waardig leven te lijden, terwijl ook een steeds beter behoud van de integriteit van de balans van het Leven op Aarde is, is de trend duidelijk richting een realistisch mogelijke Gouden Eeuw in de nabije toekomst.

Het enige dat nog geactiveerd moet worden om de grote sprong voorwaarts te ontketenen, die ons allen boven en voorbij die laatste hindernis zal brengen die ons scheidt van deze nieuwe bestaansdimensie, is de uiting in al zijn pracht en praal van de enige, sterkste Kracht dat in dit universum bestaat: Liefde… een Liefde zo zuiver, zo onvoorwaardelijk en zo diep dat het de deuren van de hemel voor onze ogen zal openen en de realisatie van de profetische visioenen mogelijk zal maken van deze gelukzalige staat van zijn dat zulk een Goddelijke Liefde kan voortbrengen.

Dit is waar we voor uitgenodigd zijn om mede vorm te geven tijdens onze persoonlijke en collectieve momenten van meditatie, en specifiek deze komende zondag op de gebruikelijke tijd… Je overgevend aan de Kracht van Liefde, de grond voorbewerken voor de Hemelvaart en de zaden zaaien voor deze ontluikende Gouden Eeuw, voor het Hoogste Goed van Al… als Eén.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL