Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 28 augustus 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 29 augustus 2015 / 28 augustus 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 29 augustus 2015
28 augustus 2015

Meester Morya,

Er zijn heel veel domeinen van je gevoel, van je verstand die je nog niet kent. Dat komt omdat je met je denken meegaat in de dingen die om je heen zijn en daarin een zekere betrokkenheid kent en dat je aan de andere kant voelt dat dat niet jouw hele leven is. Dat jij met andere woorden iemand anders bent dan de andere mensen, dat je vrij staat, min of meer vrij, dat je wel een grotere vrijheid zou willen, maar dat die grotere vrijheid alleen kan wanneer je die vrijheid innerlijk opneemt.

De wereld laat het niet toe dat jij degene bent die je eigenlijk zou willen zijn. Daar zit een moeilijkheid. Moeilijkheden komen er dikwijls doordat anderen jouw leven willen bepalen, maar innerlijk kan zoiets niet. Niemand kan jouw leven innerlijk bepalen behalve God. Vandaar dat Zijn verantwoordelijkheid in jouw leven ligt om je daar te brengen waar je inderdaad vrij bent, waar je de dingen op de juiste manier kan beleven en Hij helpt je daarbij. Hij is degene die je voorspeelt wat kan, Hij is degene die je inspireert, Hij is degene die je uit de moeilijkheden brengt.

Als je dit eenmaal beseft, zal het zijn dat je heel regelmatig een beroep doet, bijna seconde per seconde, op die grote kracht, op God, en dat je ziet dat die grote kracht jouw leven leidt en dat die grote kracht jou toont wat je kan beleven en waar je naartoe moet en hoe je het moet doen en wat je moet zeggen. Dan wordt jouw leven een groot leven, dan wordt het ruimer en dan wordt het ook een en al vreugde, want dan kom je in contact met die goddelijkheid en dan weet je: ‘God is degene die mij stuurt naar deze aarde, God is degene die wil dat ik hier ben’, en dan veroordeel je God niet voor jouw leven, hoe moeilijk het ook is, maar je neemt deel aan het leven en je weet dat je best gelukkig kan zijn ook met de mensen die naast jou staan en die het moeilijk hebben.

Want als jouw leven een leven is dat je ontvangt uit de handen van God, kan je de moeilijkheden aan, wat ze ook zijn. Want je voelt je gedragen in de moeilijkheden, je voelt ook dat zelfs de moeilijkheden zin hebben. Maar het is niet de bedoeling van het leven dat er moeilijkheden zouden zijn. Integendeel, de bedoeling van het leven is dat moeilijkheden opgelost worden. Soms zijn die moeilijkheden structureel, soms zijn ze oude problemen van de aarde waar je mee te maken krijgt, soms hebben ze te maken met een realiteit van de ziel. Je komt niet alleen op deze aarde, je komt met een aangeboren verwantschap met die en die en die. Soms noemt men dat karma. Er is zoiets als een betrokkenheid bij anderen van levens ver, waar je nu weer een nieuw stukje van ontdekt voor jezelf en waar je een grotere vrijheid in kan bewerken door met God te leven en door samen met God als het ware, de problemen te bestuderen, te kijken wat je kan doen.

God is het licht, dat mag je niet vergeten. Daarom kan je bidden tot God dat Hij jou inzicht geeft in jouw problemen en dan bekijk je de problemen anders. Want wanneer Hij spreekt, zegt Hij andere dingen dan jij kan bedenken. Wanneer Hij in jouw leven komt, toont Hij andere dingen dan jij kan zien. Als je gaat kijken vanuit je hart, vanuit de liefde van je hart, vanuit de stroom die vanuit God komt, toont de liefde jou wat kan gebeuren. Te midden van de grootste moeilijkheden is er een uitweg om goede dingen te doen en om juiste dingen te doen. Dat maakt jouw vreugde uit (...).

Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Fragment uit Morya Kracht 1: "Kiezen om jezelf te zijn", hoofdstuk 3