Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 20 september 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 38: 20 t/m 26 september 2015

De juiste Vraag Stellen
Week 38: 20 t/m 26 september 2015

De juiste Vraag Stellen is over het algemeen de beste manier om het Geode Antwoord te krijgen. En de juiste vraag die iedereen zich nu zou moeten stellen is Wie Ben Ik? Waarom? Eenvoudigweg omdat we, zolang we ingekapseld blijven in de veronderstelling dat we dit lichaam van vlees zijn dat we dragen en niet de ziel die een fysieke ervaring ondergaat, zullen blijven dwalen in het diepe dal van verdriet, spirituele verdoving en eindeloos lijden dat het lot van de meeste mensen op Aarde tot nu toe is geweest. Natuurlijk, alleen het overwegen op veilige, rationele afstand van een dergelijk idee is het verst dat de meeste mensen gewoonlijk gaan – als ze als eens serieus hebben nagedacht over dit universele feit van het leven – en het zal niet volstaan om de stevig ingeplante ban te doorbreken, de vervloeking van onwetendheid en onbewustzijn van je eigen heilige grootheid als een holografische uitdrukking van de Onniversele Werkelijkheid waar alles uit voortkomt.

Ook alleen dit feit overwegend, even genietend van de gedachte dat ergens diep van binnen er een kristalheldere weergave van Al Dat Is huist -of hoe je 'dat' ook wilt omschrijven – zal ook niet volstaan om de kloof te overbruggen die ontstaan is na onze lang vergeten scheiding van de Scheppende Bron, de nu nauwelijks waarneembare echo van het verre verleden toen Eenheid in Al Dat Is onze natuurlijke staat van zijn was.

Maar nogmaals, het stellen van de juiste Vraag en het zoeken naar het Goede Antwoord diep in jezelf kan wel degelijk leiden naar de Deur van Onwaken die ooit geopend is, zelfs al was het maar voor een paar minuten, naar het oneindige uitzicht van Glorie en Zegen die ons wachten aan de andere kant, laat ons wellicht een glimp opvangen van Wie We Zijn. Het niet aflatende vuur van de Bron Bewustzijn dat vervolgens wordt ontstoken in de kern van onze ziel kan niet anders dan groeien en uitbreiden en ons beperkte gevoel van zelf te verblinden tot haar smalle grenzen eindelijk wegsmelten en de Absolute Perfectie van het kristalachtige karakter onthult van ons Ware Wezen. EN…. DAN….WETEN….WIJ… En als we eenmaal weten, dan is er geen weg meer terug, geen terugkeer naar het schemerige, verdovende gevoel van verloren zijn, alleen in een wrede wereld waar niemand ergens iets om geeft anders dan hun eigen illusies. Vanaf dat moment is er maar één ding dat er toe doet, aanwakkeren van de Vlam van zuivere, gelukzalige Liefde die we voelden in de deuropening toen we onze ware kosmische aard overwogen.

Welnu, zoals we allemaal weten, is er geen woord, geen omschrijving hoe tergend dicht die ook de gevoelens, emoties, percepties en het gevoel van heilig ontzag van zo'n ervaring ook nadert kan de beschreven feitelijke ervaring overstemmen. En dat is het punt waar je een besluit moet nemen, eerste en vooral op zielsniveau… Wil je weten Wie Jij Bent? Dit is geen triviaal spelletje, dit is de harde werkelijkheid. Je ben van ver, heel ver gekomen om tot dit punt te komen op deze plaats en dit tijdstip in het Continuum. Je hoeft nog maar een paar stappen te zetten, een paar steppen om de ruis van illusie te verdrijven, nog een paar aarzelingen te overwinnen… Ben je er klaar voor? Wil je over de drempel? Ik heb zo lang gewacht, zo lang op dit moment gewacht...

Laten we komende zondag, en zo vaak als je de behoefte hebt 'daar naartoe te gaan', onszelf de Goede Vraag stellen en samen het Goede Antwoord vinden, voor het Hoogste Goed van al… als Eén.Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD