Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 27 september 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon: Week 39: 27 sept. t/m 3 okt. 2015

Onze Zielenfamilie Verwelkomen
Week 39: 27 sept. t/m 3 okt. 2015

In het hele melkwegstelsel zijn er grote verwachtingen over de op handen zijnde veranderingen op Aarde, die de weg zullen vereffenen voor de meest bijzondere gebeurtenis die deze planeet in haar recente geschiedenis heeft gekend. Wij dienen allemaal een belangrijke rol te spelen in deze zegevierende doorbraak, die een definitief einde zal maken aan letterlijk eonen van donkere invloed op de levens van talloze zielen. 

Na deze gebeurtenis zal er geen weg terug zijn en degenen die ervoor kiezen om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden voor de geboden versnelde spirituele en mentale evolutie, zullen iets ervaren dat slechts enkele mensen tot dusver hebben kunnen bereiken: verdergaande uitbreiding van hun fysieke mogelijkheden en een veel hoger bewustzijn van Wie zij werkelijk Zijn als zielendeeltjes van de Universele Een.

Vanaf dit moment, en daar hebben wij allen een belangrijke bijdrage in om dat wat op het punt staat door te breken te vergemakkelijken, aangezien wij allemaal medecreators zijn van onze gezamenlijke toekomst. We zijn hier stuk voor stuk gekomen met een specifieke missie en nog veel hangt af van ons individuele en collectieve spirituele ontwaken en activatie. Nu we gevorderd zijn tot het punt waar we diep in ons de Waarheid omtrent Wie We Zijn hebben geraakt, en we allen een aantal bewuste keuzes hebben gemaakt over waar we met onze levens heen willen, altijd strevend om het hoogste goed van al te dienen, zullen we op mondiaal niveau van ziel tot ziel een verbinding tot stand brengen en de grootste verschuiving in bewustzijn en uitbreiding van Liefde die deze wereld ooit gekend heeft katalyseren.

We zullen slagen voor de ultieme test van onze groei uit het beperkte gevoel van eigen, voortgesproten uit de illusie van afscheiding, naar een diepgevoeld Weten van onze Eenheid als reizende deeltjes van de Originele Bron van Al. En terwijl we dat gemeenschappelijk doen, zullen we alle andere minder ontwaakte zielen meevoeren in onze groeiende beweging naar een steeds groter vermogen om Lief te hebben en Liefde het leidende baken in ons leven te laten zijn.

Deelnemen aan weer een heilig wereldwijd moment van zielsvereniging komende zondag, of op ieder ander moment waarop we worden aangespoord om onszelf te zegenen met de goddelijke ervaring van onze mystieke, gezegende verbinding met Al Dat Is, zullen we ons hart openstellen en spiritueel alle andere zielen, die op dit moment op Aarde leven, omarmen en hen optillen tot de hoogte van ons gezamenlijke gevoel van Eenheid, om zo met open harten en zielen de grotere zielenfamilie te begroeten waartoe we allemaal behoren, en onszelf voorbereiden om ruimte te maken voor de wereldwijde heling van onze geliefde planeet en een steeds grotere uitbreiding van bewustzijn die daaruit zal voortvloeien, voor het Hoogste Goed van Al... als Een.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD