Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 25 oktober 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 43: 25 t/m 31 oktober 2015

Nu onze Toekomst beschouwend
Week 43: 25 t/m 31 oktober 2015

Het Licht dat in je groeit is er om je de weg te wijzen naar het Beloofde Land van het Gouden Nieuwe Tijdperk van Licht en Liefde. Zodra je begint met het openen van Jezelf voor Zijn Aanwezigheid in jou, kan het je inspireren, via het kanaal van je intuïtie, en dat is precies wat je geacht wordt te bereiken op ieder moment van dit leven. Een van de dingen die dit Licht graag wil dat je herontdekt, is de kracht die jij hebt, als Een met Al Dat Is, om de toekomst mee te vormen, wier manifestatie in jouw bestaanswereld slechts wacht op jouw bewuste, bereidwillige deelname.

Zodra je je wil afstemt met de Hogere, Wijzere Wil van God/Scheppende Bron, die altijd maar een vleugje aanbidding verwijderd is, kan je vervolgens probleemloos aan de slag om de goddelijke magische tijd van Genade en Zuiverheid mee te manifesteren, die net voor ons ligt in het tijd-leven Continuum, en op die manier jouw rol mee te spelen die je voor ogen had toen je besloot om af te dalen naar dit lagere rijk van bestaan waarin zoveel van je vroegere, en nog altijd latent aanwezige glorie, voor je eigen ogen wordt verborgen.

Als je slechts voor een paar minuten je eigen beperkte gevoel van eigenwaarde en de bijbehorende gevoelloosheid opzij zou kunnen zetten, die je bewustzijnszicht vertroebelen met veel te veel zelfkleinerende valsheden over Wie Je Bent, dan zou je in een gloed van stralend licht je eigen sprankelende, glinsterende, iriserende ziel Zelf zien, drijvend in een zee van Zegen, scherpe stralen van puur wit Licht uitstralend in alle richtingen als een schijnende ster, op die manier een verbinding makend met Al Dat Is in een eeuwige symfonie van Liefde en Eenheid.

Wat je kan doen als je ervoor kiest, als je eenmaal volledig bent afgestemd op deze heerlijk stralende ziel Zelf die je werkelijk bent, is in bewustzijn uit te reiken naar alle andere ziel Zelven die zichzelf onderdompelen tijdens de heilige wekelijkse meditaties, en om gezamenlijk Wil toe te laten in het bestaan van de visies van de Gouden Eeuw van Licht die lagen te slapen in je ziel… tot het precieze moment dat je je verbindt als Eén en, vanuit de gezamenlijke Kracht die is gevestigd in je collectieve Eenheid, de etherische vormen, tonen en vibraties te uiten die uiteindelijk neerdalen in het gemanifesteerde bestaan, en tijdens dit proces wordt vergroot door de Hoge Raad van Leven -op precies dezelfde manier als Leven altijd al is gemanifesteerd in dit laag vibrerende rijk om genade te schenken aan het land, de zee en de luchten van deze prachtige levende planeet met ontelbare, onlosmakelijk met elkaar verbonden levensvormen.

Door de kracht van je creatieve, fantasierijke ziel Zelf, zul je dan de gemeenschappelijk gevormde visioenen van onze nabije toekomst bezielen, inboezemen en inblazen met de meest bijzondere kwaliteiten van liefdevolle vriendelijkheid, onzelfzuchtig mededogen en universele aanbidding die het overkoepelende gevoel zullen zijn, waarvan de tonen alle levende uitingen van Licht in het nieuwe dimensionale rijk zullen vullen dat jij zo mede vorm zal geven.

Zodra dit beeld van je toekomstige Werkelijkheid is bereikt, in samenwerking met alle andere deelnemende ziel Zelven, en je voelt dat je deze collectieve samenvorming volledig doordrongen hebt met voldoende energie om zichzelf in stand te houden, moet je dit perfect geschapen gedachtenzaad volledig loslaten in het etherische rijk van Licht, waar het zal blijven rijpen en regelmatig zal worden versterkt en uitgebreid tijdens verdere sessies van samenvormende beschouwingen, net zolang tot aan de voorwaarden wordt voldaan in je eigen waarnemingsgebied voor volledige manifestatie… Want zo is de Goddelijke Wet van de Schepping dat eens een gedachte volledig gevormd en is vrijgemaakt van enig resterende individuele controle in de kosmische baarmoeder waarin zij is ontworpen, slechts kan groeien en de perfecte voorwaarden naar zich toe kan trekken om volledige bloeiende manifestatie te komen.

Dit collectieve vermogen dat je hebt als planetaire zielengroep, om je eigen toekomst geboren te laten worden door de verkwikkende kracht van een wederzijds bedacht visioen van hoe jij en je wereld zullen worden, is een essentieel deel van de redenen waarom je ervoor gekozen hebt een een deel van je ziel Zelf in te zetten in deze lagere dimensionale wereld, om zo in staat te zijn, na een lang acclimatiseringsproces, terug te grijpen op je originele Bron van bestaan als Eén met Al Dat Is en samenvormend het Goddelijke Plan te manifesteren waar je bewust aan bijgedragen hebt om vorm te geven en te begiftigen met Licht, Leven en Liefde, voor het Hoogste Goed van al… als Eén.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD