Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

dinsdag 15 december 2015

Meester Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 december 201/ 5 15 december 2015

Meester Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 december 2015
15 december 2015

Wanneer je een aandacht geeft aan mensen die rond je zijn, heel nabij, je eigen gezin, de mensen op het werk,… weet dan dat je er niets mee moet doen. Je hoeft ze niet te veranderen, je moet niet denken: ‘ik moet met ze bezig zijn, constant, van de morgen tot de avond’, dat is niet zo. Soms moet je de mensen, zelfs zij die bij je zijn, kunnen laten gaan om gewoon puur in je eigen leven te staan. Dit is heel belangrijk. Want wil je jezelf verdiepen, wil je in de diepte gaan, wil je tot je eigen vreugde komen, dan is het belangrijk dat je eerlijk kan zijn met jezelf, maar dat kost tijd. En soms moet je die tijd kunnen stelen voor jezelf.

Ga echt om met je eigen leven als met een kostbaar iets, met iets wat van jou is, iets waar je dus recht op hebt en waar je mee kan leven; je eigen leven waar je iets mee kan doen. Het is in die zoektocht, die eerlijke zoektocht met jezelf, dat je een aantal stappen kan zetten die wezenlijk belangrijk zijn, voor jou en eventueel ook voor anderen, maar op de eerste plaats voor jezelf. Het is belangrijk dat je met jezelf durft om te gaan, dat je met jezelf durft te leven, dat je durft te kijken naar je eigen leven, dat je werk durft te maken van je eigen leven, van de goedheid van je eigen leven.


Innerlijk is er een vreugde en veelal wordt die niet gezien. Innerlijk is er een aandacht voor jou en veelal kan je daar niet bij. Innerlijk is er een stem die jou wakker maakt, die jou roept, die jou toont wat er moet gebeuren en veelal kan je daar niet bij, en als je er al bij kan, dan ga je nog twijfelen over jezelf: ‘is het wel dat wat ik moet doen?’ Want uiteraard, er zijn een aantal mogelijkheden in jouw leven en er kunnen een heel aantal frustraties zijn, onmogelijkheden, onduidelijkheden, twijfel, verwarring, wat dan ook, en daar moet je als het ware doorheen. En je gaat er doorheen doordat je een aantal zaken in je eigen leven leert zien op een rustige manier. Niet dat anderen jou jouw eigen leven duidelijk moeten maken, maar dat je dat eigenlijk voor jezelf leert te bekijken op een rustige manier en leert om te houden van je eigen leven.

Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com

Fragment uit Morya Kracht 5, hoofdstuk 7.
(Dit boek wordt begin volgend jaar verwacht)