Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 22 januari 2016

Meester Morya Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 24 januari 2016 / 22 januari 2016

Meester Morya
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 24 januari 2016
22 januari 2016

Wanneer de verwachting ten opzichte van het leven steeds groter wordt, dat je dus een groter leven wil leiden en dat je naar waarden in jezelf wil streven van: ‘ik moet dit en dat proberen, maar dan wel in de waardenwereld’, dan zal je leven in kracht toenemen en zal je ook steeds verder kunnen gaan. Je laat je grenzen varen en je komt op voor jezelf. Je doet dingen die belangrijk zijn in je bestaan en je weet dan ook dat er steeds een vernieuwing kan komen.

Dat je dat durft te zien in jezelf is belangrijk. Maak geen haast met vernieuwingen. Als je iets niet kan, wees dan niet kwaad op jezelf. Ga nooit met jezelf in het gevecht door te zeggen: “Kijk, dat kan ik niet maar ik moet het absoluut bereiken.” Nee, heb geduld met jezelf. Dit is heel belangrijk. Als je dit kan, dan ga je mee met de stroom. Je moet niet tegen jezelf tekeer gaan zoals je ook niet tekeer moet gaan tegen andere mensen. Heb geduld met mensen.

Durf wel rechtlijnig te zijn. Durf te leven en durf uit te komen voor je eigen ideeën. Durf je eigen dingen te doen, maar niet ten koste van jezelf. Plaats je niet in situaties waar je je moet verdedigen tot en met. Nee, houd rekening met jezelf. Als je vindt dat je tijd nodig hebt voor jezelf om tot duidelijkheid te komen in bepaalde problemen, in bepaalde situaties, dan moet je dit als eerste nemen.

Ga niet sleutelen aan andere mensen. Ga niet zeggen wat ze moeten doen. Nee, aanvaard ze zoals ze zijn, ook al maken ze grove fouten. Kijk niet naar hun fouten, maar kijk naar het wezen van liefde dat erachter zit en heb geduld met mensen.

Probeer in jezelf te geloven, in je eigen leven, en zie dat je je leven verder kan ontwikkelen met de waarden die je ontdekt. Dan zal je vooruitgang maken op een ongelooflijk vlugge manier. Steeds dieper in jezelf kijkend, zal je die dingen naar voren brengen die ook voor jou belangrijk zijn. Dan zal je zien dat de anderen bijspringen en dat het nog meevalt ook, dat ze jou gaan begrijpen en zichzelf daardoor ook beginnen te begrijpen.

Hier gebeurt het wonder: naarmate jij tot rust en vrede komt en tot kracht in je eigen leven en dat je je leven verder brengt, dat je steeds mooier durft te leven met de grote waarden van het bestaan, zullen je medemensen het in zichzelf ook leren begrijpen. Dit is de bedoeling, maar je hoeft niets speciaals voor hen te doen.

Probeer je eigen leven tot bloei brengen en tot uitdrukking. Daar wil Ik je toe brengen, dat je in jezelf gaat geloven en gaat zien dat je nieuwe dingen kan doen die je nooit eerder hebt gedaan en dat het toch mogelijk is dat je daar een schittering in verkrijgt. Want dan krijg je de kracht in je eigen bestaan en dit is heel belangrijk. Dat je dus ziet dat er heel veel mogelijk is in het bestaan en ook in je eigen leven en dat je veel verandering kan aanbrengen, maar niet ten koste van jezelf.

 Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Fragment uit 
Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte, hoofdstuk 16
.