Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

dinsdag 19 januari 2016

Transcript van Onvoorwaardelijke Liefde voor Jezelf - Derde Chakra /18 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Transcript van Onvoorwaardelijke Liefde voor Jezelf - Derde Chakra
18 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Zegeningen, wij zullen nu de derde meditatie voor jullie derde Chakra meedelen.
 
Lijn jezelf uit voor deze meditatie door een lange langzame diepe ademhaling te nemen.
                    In feite, neem een moment om je ogen te sluiten en adem in, één, twee, drie, vier --- houd vast, houd vast dat innerlijke Licht.
Adem langzaam uit --- één, twee, drie, vier, vijf, zes --- en ontspan. 

Voel hoe je Zonnevlecht, je derde Chakra naar boven uitbreidt met je inademing en omlaag ontspant als je die adem uitademt. 

Laat ons dat nog één keer doen. Adem in --- één, twee, drie, vier - houd vast, houd vast die adem, en houd die Onvoorwaardelijke Liefde vast dat met die ademhaling stroomt.
Adem nu Onvoorwaardelijke Liefde uit in/naar je leven - één, twee, drie, vier, vijf, zes. En denk eraan om te zeggen,
“Ik houd Onvoorwaardelijk van Mezelf,
Ik Houd Onvoorwaardelijk van Mezelf,
Onvoorwaardelijk Houd Ik van Mezelf.”

En terwijl ik me op mijn derde Chakra focus, besef ik dat dit de Chakra van mijn Zonnevlecht is, van mijn eigen persoonlijke Zonnesysteem van mijn eigen Innerlijke Zon.
En terwijl ik die kracht binnenin voel, sta ik die kracht toe om de Onvoorwaardelijke Liefde naar binnen te trekken die ik nu rechtstreeks in/naar mijn Zonnevlecht stuur -- in/naar dat gebied wat ook mijn maag bestuurt.
Dit gebied, mijn maag, is waar ik het leven verteer. EN wat ik weet, wat ik voel, wat ik misschien niet eerder besefte, wat ik nu verteer is het Hogere Licht dat binnenkomt naar dit aangeboren portaal van mijn Solar Zon van mijn derde Chakra.
Ik voel die draaikolk als het zich opent met mijn Onvoorwaardelijke Liefde. Terwijl ik Onvoorwaardelijke Liefde in/naar die Draaikolk stuur en voel hoe het steeds meer opengaat.
Ik hecht deze draaikolk aan mijn ego zelf,
Mijn dagelijkse gedachten voor het dagelijkse leven die geregeerd worden door mijn derde Chakra. 

En ik stap dapper in dat portaal, in die interdimensionale werkelijkheid waar het geel, de gele nuance van mijn dagelijkse derde Chakra werkelijkheid, steeds meer aan het transmuteren is vanuit mijn persoonlijke essentie naar mijn Gouden Essentie van de Ziel. 

Ik voel die kracht/macht binnenin mijn Ziel
Ik open dat portaal, zodat mijn ziel in/naar mijn dagelijkse gedachten kan komen.  

In mijn dagelijkse gedachten kan ik mijn eigen innerlijke kracht/macht voelen.
Als ik me op mijn innerlijke kracht/macht focus verstrengel, vermeng, verzamel en combineer ik deze kracht/macht
Met de Onvoorwaardelijke Liefde welke IK voor Mezelf vasthoud.   

Ik besef dat mijn derde Chakra de concepten bestuurt, de gedachten van:
                    Macht Over versus Macht Binnenin.  

Ik voel de boodschappen, de herinneringen, de gedachten, de zegevieringen en het verdriet
Terwijl ik mijn leven voel in situaties toen ik ervoer dat
Anderen macht over mij hadden,
Of toen ik ervoer dat ik macht binnenin mezelf had.  

En ik neem een lang moment om me een tijd te herinneren in mijn leven waar ik me voelde alsof iemand anders macht over mij had en het mij kwetste, mij verwondde, het me kwaad of verdrietig of doodsbang maakte.

Maar nu heb ik geleerd om Onvoorwaardelijk van Mezelf te houden en ik voel die macht binnenin.  

En met die macht binnenin ga ik naar die persoon, ik ga naar die plaats, of ik ga naar die situatie waarin ik eens voelde dat die situatie of die persoon macht over mij had.
En, Ik Houd Onvoorwaardelijk van Mezelf,
Ik voel die macht binnenin mezelf
En ik breidt die Onvoorwaardelijke Liefde en Macht Binnenin uit
Naar die waarachtige persoon, plaats, situatie of ding dat mij eens kwetste.
Ik weet nu dat ik genoeg Onvoorwaardelijke Liefde voor mezelf heb zodat
Ik mijn kwetsuren kan genezen en in/naar mijn volledige macht binnenin kan verhuizen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://suzanneliephd.blogspot.nl/