Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

dinsdag 2 februari 2016

De Arcturianen en Suzanne Lie Het Integreren van Onvoorwaardelijke Liefde Meditatie / 1 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen en Suzanne Lie
Het Integreren van Onvoorwaardelijke Liefde Meditatie
(Inclusief het Transcript van de Meditatie)

2016 is het Jaar van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
1 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Boodschap van Suzanne en de Arcturianen
Hallo Dierbare Lezers,
Wij kozen ervoor om NU een onderbreking van een week te nemen van dit diepgaande genezende en transmuterende proces, zodat jullie je ervaring en gevoel van zelf in jullie dagelijkse leven kunnen integreren. Jullie “gevoel van zelf” is hoe jullie  je eigen zelf gewaarworden. Als Onvoorwaardelijke Liefde jullie lichaam chakra-na-chakra vult, merken jullie een verschuiving op in de manier waarop jullie over jezelf denken.
Een uitdaging die wij, de Galactics, onder ogen zien is dat de mensheid gehersenspoeld werd om te geloven dat zij het nodig hebben om hulp te krijgen, doch te inadequaat zijn om in ruil hulp te geven. Voordat je hulp kunt geven, mag je een “onderbreking” moeten nemen van hun genezingsproces zodat je jouw Nieuwe ZELF in je dagelijkse leven integreert.
Net zoals teveel voedsel maagpijn creëert, kan teveel integratie van Onvoorwaardelijke Liefde een gevoel van uitputting creëren. Deze uitputting was AL daar, maar je kon hetniet voelen totdat je voldoende Onvoorwaardelijk van jezelf Hield om diepgaand af te stemmen in het Aarde voertuig dat je draagt om te ervaren hoe jij je echt voelt.  

Jullie 3D wereld heeft jullie ook getraind om te negeren wanneer jullie vermoeid zijn, en om een pil of de één of andere substantie in te nemen om jullie lichaam te negeren. Dan “gaan jullie dapper verder met jullie werk”. Dat gedrag is het resultaat van het hersenspoelen van de veelvoudige media gereedschappen van de Illuminatie.
Wij Galactics WETEN wanneer het ons NU is om diepgaand binnenin onze Multidimensionale ZELF te gaan, om te ontspannen en een dieper perspectief te verkrijgen van de energiegebieden die wij gecreëerd hebben. Het is dan dat wij dieper kunnen observeren hoe de mensheid geacclimatiseerd is aangaande deze energiegebieden.
De Onvoorwaardelijke Liefde die jullie geïntegreerd hebben in jullie Hartchakra, zal jullie NIET vertellen om “door te gaan” zelfs als het jullie lichaam schade berokkent. Jullie fysieke hart, jullie Hartchakra en jullie Hogere Hart, welke tussen jullie Hartchakra en jullie Keelchakra is, representeert de kern van jullie genezing. 
Vandaar dat, deze gebieden van jullie lichaam gefocust zijn op het genezen en NIET op het werken. Denk eraan dat jullie Hartchakra ook jullie longen regelt. Jullie longen werken met jullie hart samen om noodzakelijke frisse zuurstof binnen te brengen wat geïntegreerd wordt in het bloed dat jullie Hart door jullie lichaam heen circuleert.
Jullie hebben allemaal een diepe en blijvende genezing ingenomen. Met jullie focus op jullie Hartchakra, hart en longen, is het NU perfect voor jullie om rust en ontspanning te nemen. Houd jullie focus alsjeblieft op jullie Hartchakra als jullie “rusten en integreren” wat jullie tot dusver dapper geaccepteerd hebben.
Je zou kunnen denken dat teveel angst gevaarlijk is, wat het natuurlijk is. Echter, teveel Liefde, specifiek Onvoorwaardelijke Liefde, kan vele verborgen herinneringen en het hersenspoelen van hoe “Je niet verdienend bent…” ontwortelen. Hoe vaak in jullie 3D leven werd aan jullie de boodschap gegeven dat jullie iets of iemand niet verdienden?
In feite, hoe vaak heeft jullie televisie en andere reclamespots jullie verteld dat je nietgoed genoeg was tenzij je … hun zeep zou kopen, hun medicijn zou nemen, gewicht zou verliezen of hun pillen zou nemen. Wij suggereren nadrukkelijk dat jullie deze reclamespots niet langer meer toestaan in jullie besef.
In feite, als je eigen innerlijke Lichtlichaam geleidelijk ontwaakt onder de administraties van Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf, zal je vele “remedies” en “oplossingen” vinden binnenin je eigen Hogere Begeleiding.
Deze remedies en oplossingen zijn een vorm van diepe, innerlijke genezing, wat waarschijnlijk aanvoelt als vermoeidheid. Vermoeidheid is jullie lichaam diens manier van te zeggen, ‘Ik heb nu een pauze nodig”. Daarom, suggereren wij dat jullie deze week ontspannen in jullie altijd-uitbreidende ZELF, zodat jullie alles beter kunnen integreren wat jullie over jullie zelf geleerd hebben.
Wij bieden jullie deze gratis meditatie download aan om jullie te helpen om:
DE REGEN VAN HET HOGERE LICHT TE ACCEPTEREN
Download de Meditatie (Engelstalig): HIER

DE REGEN VAN HET HOGERE LICHT TRANSCRIPT
Neem lange, langzame, diepe ademhalingen om je bewustzijn te centreren
Zie nu je werkelijkheid zoals het in dit moment is
Begin met alle gedeeltes van je leven waar je van houdt
Alle personen
Plaatsen
Situaties
En de dingen waar je van houdt
Herinner je dat alles in leven is in jullie werkelijkheid
Ieder persoon, iedere plaats, situatie of ding waar je van houdt is iets dat je in je werkelijkheid uitgenodigd hebt, en is een representatie van jouw verbinding met jouw ware, Schepper ZELF.
Voel deze liefdes van je leven in je hart en sta deze energie van Liefde toe
Om omhoog in/naar je geest en gedachten te reizen
En omlaag door je gehele lichaam heen
Dan in/naar het lichaam van Gaia, je Planetaire Zelf 

Houd die LIEFDE vast terwijl je de gedeeltes van je leven waarneemt die je wenst te transmuteren of te veranderen.
Hecht GEEN enkele angst aan deze aspecten van je leven, aangezien dit tussenbeide zal komen met je bekwaamheid om je te verbinden met je Schepper ZELF. 
Herinner je, angst scheidt af,
Maar Liefde breidt uit en verenigt. 
Terwijl jij je werkelijkheid onderzoekt, sta alles toe waar jij in je leven van HOUDT uit te breiden totdat het ieder gedeelte van je leven dat je wenst te veranderen omcirkelt.
Terwijl je dat aldus doet, stel je de geliefde gedeeltes van je leven voor als een groene weide.
Stel je nu de moeilijke gedeeltes van je leven voor als gaten in die weide.
Houd je proces symbolisch, zodat je niet getriggerd zult raken in/naar angst door de negatieve lading van jouw “problemen, welke gesymboliseerd worden als de gaten in de weide.”
Weet dat je derde dimensionale werkelijkheid altijd weides en gaten zal hebben - liefdes en angsten.
Welnu, visualiseer een regen van het Hogere Licht omlaag komend in/naar jouw weide
Zie hoe het Hogere Licht de grasrijke gebieden uitbreidt
Terwijl het de gaten steeds kleiner maakt 

Stuur het Hogere Licht direct in/naar de gaten, terwijl je ook
Deze gaten met Onvoorwaardelijke Liefde opvult  

Kijk weer omhoog naar de regen van het Hogere Licht
Zie hoe dit Hogere Licht de gaten in jouw weide aan het opvullen is,
En hen transmuteert in/naar poelen van Licht 

Stuur Onvoorwaardelijke LIEFDE in/naar de poelen van Licht
Observeer als de Onvoorwaardelijke Liefde boven de poelen van Licht sprankelt 

Visualiseer het volledige veld, inclusief de gaten - welke poelen van Licht geworden zijn - opstijgend om zich aan te sluiten bij de Lichtregen.  

Kijk wederom naar de geliefde gedeeltes van jouw werkelijkheid
Observeer, als dat waar je van gehouden hebt
Dat schijnt te genezen wat je eens vreesde
Voel hoe jij jezelf toegestaan hebt om Onvoorwaardelijk van jezelf te Houden
Zie hoe jouw Onvoorwaardelijke Liefde je bewustzijn uitgebreid heeft in/naar een nieuwe expressie van werkelijkheid
Stuur je vroegere werkelijkheid de Onvoorwaardelijke Liefde en dankbaarheid die een grote leraar verdient
Stuur dit gevoel van Liefde en dankbaarheid in/naar dat wat je aan het loslaten bent
Voel hoe het sturen van Onvoorwaardelijke Liefde en dankbaarheid jou helpt bij het loslaten van wat voor gewoontes of spanningen en angst dan ook
Sta aan de rand van iedere Lichtpoel dat eens een laagtepunt in je leven is geweest
Kijk in/naar die poel om de reflectie te zien van de lessen die je geleerd hebt van die uitdaging
Geef dank voor een les goed geleerd
Geef liefdevol die les over aan de Lichtregen
Bezoek iedere Lichtpoel en laat liefdevol iedere “link van angst” los
Dat eens geassocieerd werd met dat gebied van je leven
Vervang nu de “link van angst” met de nieuwe “Link van Liefde”
Het is deze Link van LIEFDE die jou toestaat om
Liefdevol je lessen over te geven aan de Lichtregen 

Vanwege de “Regen van het Hogere Licht”,
Alsook jouw uitbreidende toewijding aan het vervangen van angst met Liefde 

Zal je op een dag ontwaken, en zullen je oude problemen SLECHTS
De leraren geworden zijn die jou leerden hoe
De frequentie van jouw werkelijkheid te verhogen
Door je angsten over te geven aan de Regen van het Hogere Licht.

*****

Dierbare Lezers,
Wij zullen met de Vijfde Keelchakra verder gaan op Maandag 8 Februari 2016. Een andere reden waarom wij een “onderbreking nemen” in dit NU, is omdat de Eerste doorgaand naar de Vierde Chakra’s meer gefocust zijn op jullie eigen leven en hoe jullie het “Hogere Licht” kunnen ACCEPTEREN.
Aan de andere kant, zijn de Vijfde doorgaand naar de Zevende Chakra’s meer gefocust op hoe jullie je aangeboren Kracht Binnenin zullen ervaren om deze Onvoorwaardelijke Liefde naar buiten in/naar jullie leven en in/naar jullie planeet, Gaia te PROJECTEREN.
Alsjeblieft neem deze week om te genieten van het schrijfwerk en de opnames die wij aanbieden om jullie te helpen om volledig de Onvoorwaardelijke Liefde te omhelzen en te integreren die jullie geaccepteerd hebben in jullie eerste vier chakra’s om jullie zelf voor te bereiden op jullie “Actieve Dienst van Planetaire Ascentie.”
Wij vragen dat jullie doorgaan met het meedelen van jullie proces voor deze week, aangezien Eenheidsbewustzijn noodzakelijk/belangrijk zal zijn voor de veelvoudige manieren waarop JULLIE jullie dierbare planeet Gaia zullen dienen om “jullie naar huis te  brengen” in/naar jullie eigen Hogere Expressies van ZELF.
Zegeningen van Onvoorwaardelijke Liefde
De Arcturianen en Suzanne Lie

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/