Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

dinsdag 9 februari 2016

Vijfde Chakra en Onvoorwaardelijke Liefde / 8 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Vijfde Chakra en Onvoorwaardelijke Liefde
8 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Onvoorwaardelijke Liefde Samenvatting ~Tot NU toe (Chakra’s 1-4)
Luister naar de Boodschap: Hier
Zegeningen aan jullie Allemaal, en welkom terug van jullie onderbreking. Ik weet dat ik in staat was om me meer diepgaand in dit proces te ontspannen, en ik hoop dat jullie allemaal in staat waren om te ontspannen in deze nieuwe hogere dimensionale versie van jullie zelf die jullie aan het ontwaken zijn binnenin deze Ene van het Nu.
Ter voorbereiding op jullie keelchakra, wat het eerste portaal is in/naar jullie hogere dimensionale zelf, laat ons een moment nemen en terug omlaag gaan naar het begin, naar jullie eerste chakra.
Nu dat jij je vijfde chakra aan het openen bent, en jij in staat zult zijn om in/naar de hogere rijken van werkelijkheid te verhuizen, stellen wij voor dat je een lang moment neemt om diepgaand je eerste chakra te aarden - omlaag, omlaag, omlaag, omlaag in/naar de kern van Gaia, en verbindt die Jij in Gaia’s centrale Kristal.
Nu naar boven, naar boven, naar boven stijgend in/naar jouw eerste chakra, verhuis in/naar je tweede chakra, waar je ook Onvoorwaardelijk van Gehouden hebt, en sta je emotionele lichaam toe om meer volwassen te worden en om dat gekwetste kind te genezen en hem of haar in/naar het Licht van je dagelijkse leven te brengen.

Want wat als een kind geleerd werd is belangrijk voor je volwassenheid, omdat je kind jouw missie herinnert en veel te vaak de missie, die wij uitkozen om te nemen voordat we dit lichaam namen, vergeten werd met de tijd dat we volwassenen waren.
Nu bezoeken we opnieuw die derde chakra van onze innerlijk macht, en macht over/macht binnenin - en wij hebben Macht Binnenin gekozen. Want met die Macht Binnenin, zijn wij in staat om de nieuwe frequenties van Licht te omhelzen die in toenemende mate in/naar onze werkelijkheid komen.
Nu breiden we die Macht binnenin uit in/naar onze hartchakra, welke wij aldus binnenin uitgebreid en aldus binnenin gesetteld hebben tijdens onze onderbreking.
Nu verhuizen wij in/naar de vijfde chakra. En, de vijfde chakra is ons portaal in/naar de hogere dimensies. En, onze vijfde chakra bestuurt onze helderhorendheid - onze bekwaamheid om de hogere stem te horen. Het bestuurt ook ons fysieke gehoor en onze fysieke communicaties.
Dus als wij verhuizen in/naar deze vijfde chakra, en wij sturen deze vijfde chakra onze Onvoorwaardelijke Liefde, delen wij ook dat Violette Vuur om alle schaduwen van alle angstige gedachten, gevoelens, emoties die wij niet tot uitdrukking gebracht hebben, en zij zullen niet tot uitdrukking gebracht hoeven te worden omdat wij hen nu met het Violette Vuur bestraald hebben, terug te transmuteren in/naar Licht, Licht, Licht.  
Want binnenin deze chakra, zijn wij in staat om door één portaal heen te kijken om ons Hart en al onze lagere chakra’s te zien, alsook dat hogere portaal te openen om onze Hogere boodschappen via onze helderhorendheid te ontvangen en ons te verbinden met de hogere componenten van ons zelf dat de helderziendheid kan waarnemen.
Welnu, terwijl we  een moment nemen, ondertussen nog steeds de Hartchakra voelend, verbinden wij onze vijfde chakraonze keelchakra met onze vierde chakra, onze hartchakra. Want onze hartchakra is in een doorgaande communicatie met alle werkingen van ons fysieke lichaam.
En, als wij meer diepgaand in dit Hogere Licht verhuizen, zullen onze aangeboren bekwaamheden om te lezen, spreken, horen en de LichtTaal te delen aanzienlijk uitbreiden, en wij zullen veel van deze LichtTaal binnenin ons fysieke lichaam, binnenin ons fysieke hart en ook binnenin onze lagere chakra’s voelen.
Dus wij zijn in staat om al deze informatie te nemen - niet-verbale informatie, grotendeels emotioneel of voelbare informatie die wij ontvangen hebben van ons lichaam en wij dragen het bij aan onze vijfde chakra. En, onze vijfde chakra heeft de bekwaamheid om deze niet-verbale informatie in/naar bewuste gedachten, emoties, schrijfselen, beelden en alle vormen van het bewust meedelen van onze ervaring te vertalen.
En het is met deze verlevendigende helderhorendheid, met de Onvoorwaardelijke Liefde die wij delen, welke gedeeld werd met al onze lichamen tot dusver, en wij het uitbreiden in/naar onze keelchakra, wij deze Onvoorwaardelijke Liefde kunnen gebruiken om deze hogere boodschappen te onderscheiden.
Dus als wij deze Onvoorwaardelijke Liefde in onze vijfde chakra brengen, kunnen wij het gebruiken als het ontcijferingsmechanisme. Als het ontcijferingsmechanisme eerst de energiepatronen voelt, zijn zij dan gebaseerd op Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht? En als het antwoord een weerklinkend “Ja” is, dan zeggen wij, “Alsjeblieft, wij zijn gereed om te luisteren naar de boodschap die jullie sturen.”
En terwijl je luistert naar deze boodschap die wij sturen, zijn wij in staat om het in de helderhorendheid bekwaamheden van je vijfde chakra te brengen, zodat je in staat bent om deze hogere dimensionale boodschappen te vertalen in/naar de gesproken taal van jullie dagelijkse leven.
Het is door deze vijfde chakra dat wij in staat zijn om onderscheid te maken - is dit eenechte werkelijkheid? Onze vijfde chakra, welke bestuurd wordt door onze schildklier, is in staat om door kolossale hoeveelheden aan informatie te gaan en de informatie te onderscheiden die belangrijk voor onze genezing is, voor onze verdere onderricht, voor onze verdere interdimensionale en multidimensionale onderricht.
En is deze informatie iets dat wij in/naar de andere chakra’s kunnen brengen, zodat wij een staat van genezing en ontwaking voor de hogere frequenties van het Licht kunnen onderhouden die in/naar onze lichamen en in/naar ons systeem verhuizen?
Dus nu vragen wij dat jullie een lange langzame diepe ademteug nemen en het recht in jullie keel ademen en voelen hoe deze keel, dit portaal, dat kan horen wat jullie fysieke oren niet in staat zijn om waar te nemen. Dus luister niet met jullie fysieke oren, maar met de uitgebreide communicatie vaardigheden van jullie keelchakra.
Welnu, om je keelchakra voor te bereiden op deze vaardigheid, verzeker je ervan om het Onvoorwaardelijke Liefde te sturen. En terwijl je het Onvoorwaardelijke Liefde stuurt, stuur jezelf Onvoorwaardelijke Vergiffenis voor alles waarvan je dacht dat je het gedaan zou moeten hebben, voor alles dat je niet gedaan hebt en Accepteer Onvoorwaardelijk dat wat er zich tot dusverre ook maar voorgedaan heeft in je leven en een component van je eigen geboorteplan is dat je voor jezelf schreef.
Misschien heeft het genadeloos aangevoeld. Maar toen jij je geboorteplan schreef, wist je dat je wilde ascenderen in/naar je Lichtlichaam in deze specifieke incarnatie. En je wist dat je de bekwaamheid zou hebben om een manier te vinden om Onvoorwaardelijk van jezelf te Houden en om deze geweldige kracht van Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf te gebruiken, zodat je de uitdaging op kunt pakken om door situaties heen te gaan waarvan je eerder dacht dat zij te uitdagend zouden zijn, te beangstigend.
Maar nu ben je in communicatie met je Hogere Zelf. Nu, kan je het pad ertussenin zien - tussen dat in wat je misschien gedaan zou moeten hebben - tussen dat in wat je niet wilt doen.
En je kunt dat pad vinden, die straal van Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht, zodat je zegt, “Ik ben gereed om dit pad te bewandelen. Ik ben gereed om deze uitdagingen op te pakken. Ik ben gereed om de Mij te zijn die ik uitgekozen heb om te zijn voordat ik deze incarnatie nam.”
Sta jezelf nu toe om die zin vast te houden, om dat decreet binnenin je hart vast te houden.
En, sta dat decreet toe om zichzelf met alles dat je hoort, met alles dat je zegt te delen.
Sta dat decreet toe dat Je Gereed bent om het contract te vervullen dat je schreef voordat je deze incarnatie nam. Je kunt de geweldige moed voelen die je had toen je het schreef.
Toen je dit contract schreef, was jij je Hogere Dimensionale Zelf. Dus als je deze vijfde chakra opent en het vult met jouw Onvoorwaardelijke Liefde, breng je helderhorendheid binnen, breng je bekwaamheid binnen om te communiceren met je eigen Hogere Expressie van Zelf.
****
Vijfde Chakra Decreet

Download de Boodschap - HIER
Vijfde Chakra Decreet
Welnu, om je keelchakra voor te bereiden op deze bekwaamheid, ben zeker om het Onvoorwaardelijke Liefde te sturen. En terwijl jij Onvoorwaardelijke Liefde stuurt, stuur jezelf ook Onvoorwaardelijke Vergiffenis voor alles dat je dacht dat je gedaan zou moeten hebben of dat je niet deed en Accepteer Onvoorwaardelijk dat wat zich tot dusverre voorgedaan heeft in je leven en een component is van je eigen geboorteplan dat je voor jezelf schreef.
Misschien heeft het genadeloos aangevoeld toen je dit geboorteplan schreef, maar je wist dat je wilde Ascenderen in/naar je Lichtlichaam in deze specifieke incarnatie. Je wist dat je de bekwaamheid zou hebben om een manier te vinden om Onvoorwaardelijk van Jezelf te Houden en om deze grote kracht van Onvoorwaardelijke liefde voor Jezelf te gebruiken, zodat jij de uitdaging op kunt pakken om door situaties heen te gaan waarvan je voorheen dacht dat zij te uitdagend waren, te beangstigend.
Maar nu ben je in communicatie met je Hogere Zelf. Nu, kan je het pad ertussenin zien - tussen misschien dat in wat je gedaan zou moeten hebben, tussen dat in wat je niet wilt doen.
En je kunt dat pad vinden, die straal van Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht, zodat je zegt, “Ik ben gereed om dit pad te bewandelen. Ik ben gereed om deze uitdagingen op te pakken. Ik ben gereed om de “mij” te zijn die ik uitgekozen heb voordat ik deze incarnatie nam.”
Sta jezelf nu toe om die zin vast te houden, om dat decreet binnenin je hart vast te houden. En sta dat decreet toe om zichzelf met alles te delen dat je hoort, met alles dat je zegt.
Sta dat decreet toe en dat je Gereed bent om het contract te vervullen dat je schreef voordat je deze incarnatie nam. Je kunt de grote moed voelen die je had toen je het schreef.
Toen je dit contract schreef, was jij je hogere dimensionale zelf.
Dus als je deze vijfde chakra opent en het vult met je Onvoorwaardelijke Liefde, breng dan je helderhorendheid binnen. Breng je bekwaamheid binnen om met je eigen Hogere Expressie van Zelf te communiceren.
Welnu, denk eraan, als je wenst om iemand op een regelmatige basis te ontmoeten, je een afgesproken tijdstip zou maken. Je zou een afgesproken plaats creëren en je zou die afspraak documenteren.
Dus nu vragen wij dat een ieder van jullie in je boek opschrijft, op je kalender opschrijft - iedere dag op “dit” tijdstip zal ik eenmaal naar “deze” plaats gaan met mijn computer, mijn kunstvoorraad, mijn bekwaamheid om te schrijven, mijn bekwaamheid om op te nemen en ik zal mijn hogere stem gebruiken en zeggen, “Dierbare, binnenin dit Nu BEN IK gereed om een doorgaande dagelijkse communicatie met jou te beginnen - mijn hogere expressie van zelf.”
Ik beloof jou, mijn hogere expressie van zelf, dat ik deze informatie zal documenteren zodat het in het lichaam van Gaia geaard wordt. En als ik deze informatie documenteer beloof ik ook dat ik mijn stem, mijn Hogere Stem gebruik, ofwel door mijn woorden of mijn gezang, door mijn schrijven, door mijn kunst - door al mijn expressies van creativiteit.
Ik zal deze informatie met anderen delen. Ik ben Belangrijk. Wat ik te delen heb is belangrijk. Ik weet dat omdat ik mijn Hogere Zelf hoor mij eraan herinnerend dat ik Belangrijk ben.
Zegeningen - zegeningen aan mij. Ik houd Onvoorwaardelijk van Mezelf.
******
OVER DE Vijfde CHAKRA
LOCATIE: De locatie van de vijfde chakra is in onze keel.
BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de creativiteit en is de eerste chakra waar wij in aanraking kunnen komen met hogere wezens. De Keel Chakra heeft zestien bloemblaadjes. In de numerologie , wordt het getal 16 gereduceerd naar een 7. Zeven is het nummer van analyse, begrip, kennis, besef en mediteren.
Het getal 7 stuurt een innerlijke focus aan, welke onontbeerlijk is voor de creativiteit om te ontkiemen en om met onze diepste, oprechtste zelf met anderen en hogere wezens te communiceren. De uitdaging van het getal 7 ligt in de moeilijkheden die naar voren gebracht worden door ongemak met onze innerlijke gevoelens welke niet tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Het getal 7 dringt er bij ons op aan om naar binnenin te gaan en ons aan te sluiten bij onze gedachten en emoties om een creatieve expressie te vinden.
NOOT EN MANTRA: De noot voor de vijfde chakra is G# en de mantra is "ham" of "u" zoals in blue.
KLEUR: De kleur voor deze chakra is lichtblauw of een groenachtig blauw.
REGELGEVING: De Keel Chakra regelt de spraak, het gehoor, de communicatie, zelfexpressie, gratie en luisteren naar het Hogere Zelf. Deze chakra dringt er bij ons op aan om ons "zelf" te vinden, het te communiceren door onze creativiteit, en de creatieve kracht van onze hogere emoties te gebruiken om ons bewustzijn in/naar de hogere dimensies te verhuizen.
ZINTUIG: De vijfde chakra bestuurt het zintuig van het gehoor. Net zoals wij moeten leren om ons innerlijke zelf te horen, moeten wij ook leren om anderen te 'horen'.
ASTROLOGISCH TEKEN: Tweeling, en diens heerser Mercurius, focussen zich op de communicatie. Veel mensen met hun Zon in Tweeling genieten van een prestatie te leveren en andere middelen van creatieve communicatie. De tweeling is ook zeer analytisch. Hun tweeledige aard maakt hen zeer gezellig en, tegelijkertijd, nogal teruggetrokken.
ELEMENT: De ether is het element van deze chakra. De vijfde chakra is de eerste chakra die door onze hogere zintuigen geregeerd wordt, wat voor de kracht van deze chakra vereist om zich op de leden van het Engelachtige Rijk te focussen.
BEWUSTZIJN: De vijfde chakra dirigeert onze aandacht richting de hogere derde en vierde dimensies. Het wordt nog steeds grotendeels door onze bewuste geest bestuurd, maar heeft toegang tot het collectieve bewustzijn. Wanneer deze chakra in evenwicht is, is ons individuele bewustzijn gevorderd voorbij het persoonlijke en groepsbewustzijn naar het "nationale bewustzijn".
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het stadium van het leven van de volwassenheid. In dit stadium, is een gevoel van zelf voldoende gevestigd zodat we volledig verantwoordelijk zijn en lange-termijn relaties op kunnen bouwen. Als we de kracht van deze chakra kunnen gebruiken, kunnen we leren om naar binnenin ons zelf te gaan om de bron van onze emoties vast te stellen. Dan kunnen we effectief onze persoonlijke ervaring met een ander bespreken. Het is de bekwaamheid om naar binnenin te gaan om te verbinden met onze innerlijke begeleiding voordat wij met een ander communiceren, en dat creëert echte intimiteit omdat het gebaseerd is op onze diepste innerlijke waarheid.  
SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het beste door de Keel Chakra gerepresenteerd wordt is het Nieuwe Tijdperk - onze huidige tijd. In dit tijdperk is het onze uitdaging om te verschuiven van nationale focus naar planetaire focus. Dit collectieve bewustzijn stimuleert de individuen in het "nationale bewustzijn" om hun bewustzijn uit te breiden.
Om de uitdagingen onder ogen te komen die er verderop voor ons liggen, zoals verontreiniging en de bekwaamheid om het leven te beëindigen zoals wij het kennen met een nucleaire oorlog, is het tijd dat we beseffen dat wij allemaal samen in deze wereld zijn. Wij worden momenteel geconfronteerd met vele uitdagingen die we zelfs in het verleden nooit hadden kunnen bevatten. We moeten allemaal naar binnenin gaan en een beroep doen op onze hoogste begeleiding zodat wij oprecht, effectief en creatief onze oplossingen tot uitdrukking kunnen brengen.
Verafgoding door deze chakra breidde uit voorbij de ene mannelijke God met menselijke karakteristieken van kwaadheid en wraak, die veilig ver weg in de Hemel leeft naar een concept van God dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke polariteiten alsook de gehele Schepping omvat: God/Godin/Alles Dat Is.
HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de schildklier. De schildklier is een vlinder gevormde klier, wat zich rondom het voorste gedeelte van de luchtpijp wikkelt net onder de Adams appel. Het produceert hormonen welke in feite elk orgaan, elk weefsel en elke cel in het lichaam beïnvloedt.
Schildklier hormonen reguleren de stofwisseling en de orgaan functie van het lichaam, beïnvloedt het harttempo, het cholesterol niveau, lichaamsgewicht, energie niveau, spierkracht, huidconditie, menstruele regelmatigheid, het geheugen en vele andere condities. Met andere woorden, onze schildklier communiceert met ons volledige lichaam en heeft veel te maken met het regelen van onze algehele gezondheid en welzijn.
ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de laryngeal plexus. Deze plexus controleert onze keel, schouders, armen en stem.
ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is hebben we een goede communicatie, expressie, creativiteit, inspiratie en positieve wisselwerkingen met anderen. Onze stofwisseling is gezond, ons cholesterol niveaus zijn goed, we hebben vitale energie en we voelen ons fysiek en psychologisch sterk. We zijn geïnspireerd om ons hogere zelf tot uitdrukking te brengen en hebben een leven dat verrijkt is door creatieve expressie en entertainment. Onze relaties zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe communicatie en oprechte intimiteit.
ONZUIVER: Wanneer onze vijfde chakra onzuiver is hebben we vaak gehoor problemen, keel en/of stem problemen, hoesten, stotteren, een armzalige stofwisseling, schildklierproblemen en de griep. Wij voelen ons creatief onvervuld en mogen verveeld en saai zijn. We mogen problemen hebben met te luid te spreken of vrees hebben om ons uit te spreken. Onze relaties mogen te lijden hebben van een slechte communicatie en een gebrek aan intimiteit. We voelen ons niet geïnspireerd en voelen ons ontkoppeld van onze spirituele begeleiding.
AARDE CHAKRA: Moeder Aarde haar vijfde chakra is Mt. Shasta, California. Mt. Shasta staat al heel lang bekend als een spirituele draaikolk en vele retraites en seminars werden daar gehouden. Metafysisch, wordt gezegd dat de oude Lemurianen in de vierde dimensie van het gebied onder Mt. Shasta geleefd hebben. Mt. Shasta is de hoogste berg in de Verenigde Staten en is een hoogtepunt van inspiratie.
DIMENSIES: De Keel Chakra regeert de hogere derde en vierde dimensie. Onze gemartelde emoties kunnen ons in/naar de nachtmerrie van de Lagere Astrale Vlakken trekken. Daarom, voordat wie van ons dan ook aan onze innerlijke reizen door de innerlijke vlakken van werkelijkheid kan beginnen; moeten wij een "tunnel" vrijmaken doorheen onze eigen duistere zijde die in de onderwereld van het Lagere Astrale ligt. Wanneer wij dat eenmaal voltooid hebben, hebben wij ons bewustzijn geopend tot een wonderbaarlijke innerlijke wereld die net zo echt is, in feite meer echt, dan de wereld van de illusies welke onze fysieke werkelijkheid is.
SAMENVATTING: De Keel Chakra is de eerste stap richting de erkenning dat wij allen Goden en Godinnen in training zijn. Zoals een klein zaadje uit een bloem valt, komen wij naar de derde dimensie om te leren om in/naar onze eigen bloem te groeien. We vinden vele ontberingen, en vaak is de grond droog en onvruchtbaar. Echter, het is door het onder ogen komen van onze innerlijke en uiterlijke conflicten dat wij in/naar onze hogere creatieve zelf groeien.
Onze persoonlijke creativiteit is niet beperkt tot wat sociaal geïdentificeerd is als een vorm van kunst. Ieder gebied van ons leven eist communicatie van onze creatieve kracht. Hoe moeilijk het is om een manier te vinden om een klein kind te begeleiden of om te gaan met een dogmatische werkgever? Veel mensen mogen zeggen, "Ik ben niet creatief." Niets zou verder van de waarheid verwijderd kunnen zijn! Onze Keel Chakra bezit de kracht van de creatieve expressie welke ons geboorterecht is. Iedereen is creatief. Als wij onze verbinding met onze creatieve ZELF verloren hebben, is het één van de grootste verliezen die wij kunnen ondergaan.
Maar natuurlijk, hoe kunnen wij onze innerlijke zelf verliezen? Dat kunnen we niet! De deur naar onze innerlijke zelf is ALTIJD toegankelijk. Het is slechts onze eigen eerste niet genezen pijn en angst dat de deur dicht doet en afsluit. Als wij die deur niet kunnen openen, dan moet onze eerste actie zijn om iemand te vinden die ons kan helpen om met het ZELF te communiceren die binnenin elk en iedereen van ons wachtende is.