Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

maandag 9 mei 2016

NOOD OPROEP BRANDEN WOEDEN IN ALBERTA, CANADA / 9 mei 2016

NOOD OPROEP
BRANDEN WOEDEN IN ALBERTA, CANADA

Wij voegen ons samen met de elementaire natuur en roepen de regen op!!
 9 mei 2016

Geliefde familie,

In het geval dat u het nog niet hebt gehoord, er is een enorme vuurstorm die enorme landerijen, woningen, wijken en gehele gemeenschappen verwoest. Het breid zich hevig uit en breid zich nu uit naar de naburige provincie Saskatchewan. De situatie blijft ongecontroleerd en zeer gevaarlijk. Bronnen zeggen dat het nu zo groot is dat het maanden zal duren om het te blussen.

Een van de meest krachtige dingen die we kunnen doen om deze situatie bij te staan is door de goddelijke interventie op te roepen en bewust te fuseren met de krachten van de elementen om te helpen rust te brengen en hopelijk veel regen.

Willen jullie samen met mij meedoen in deze groepsactiviteit en zo spoedig mogelijk?

Hieronder vindt u een aanroep activiteit om ondersteuning aan jullie oproep te geven. Alstublieft zeg het met volle overtuiging, gevolgd door een korte meditatie.

Visualiseer dat de regens onmiddellijk komen en de branden blussen. Zie de winden komen na de regen om snel de rook te verdrijven. Geef jullie gebeden voor de mensen die al getroffen zijn en dat alle mensen, huizen en brandweer weer veilig zijn.

Voor meer informatie over de bosbranden, google dan Alberta wildvuur.

Laten we NU in actie komen!!   
Tiara Kumara

AANROEPING EN VISUALISATIE
OM DE ALBERTA BRANDEN TOT RUST TE BRENGEN

In de naam van God en de Grote Aanwezigheid van al het leven, roepen wij op en roepen aan de Goddelijke Interventie uit het rijk van het licht om te helpen bij het stabiliseren van de massale uitbraak van de branden die woeden in heel Canada.

Met en door middel van universele wet, roepen wij op voor onmiddellijk dynamische actie ...

* De Geest van de Aarde
* De krachten van de natuur en de krachten van de elementen
* De legioenen van engelen die de evolutie van de Aarde bijstaan
* en het veld van Eenheidsbewustzijn

Kom alsjeblieft en versterk onze inspanningen duizend maal in overeenstemming met het hoogste goed van allen.
Uw wil geschiede!

Geliefde Schepper, stuur het transformerende universele licht naar al deze wilde branden om de vernietegende effecten te neutraliseren en te kalmeren. Mogen deze branden direct worden vervat met een ondoordringbare bubbel van pure spirituele energie.
Uw wil geschiede!

Assisterende engelen en elementaire familie, laat de regen over de aarde gieten in alle van de getroffen regio's. Kletsnat, onderdompelen en het land verzadigen met een stroom van regen totdat alle branden veilig uit zijn. Breng koeler weer voort dat evenwicht ondersteunt in de rijken van de natuur.
Uw wil geschiede!

Bescherm alle van de dappere mannen en vrouwen die deze branden bevechten met een onoverwinnelijke schild van kosmische kracht. Zegen hen met onbeperkte energie en alle mogelijke middelen van bestaan. Breidt dit gebied van bescherming uit voor alle mensen, dieren en de natuur in de getroffen gebieden.
Uw wil geschiede!

Assisterende engelen en elementaire familie, alstublieft reinig de lucht van alle giftige rook en chemicaliën als gevolg van de branden. Bewaak de gezondheid en veiligheid van alle inwoners samen met hun huizen die in het pad van het vuur staan. Sta wakend aan hun zijden, totdat alle branden zijn beëindigd.
Uw wil geschiede!

Grote Aanwezigheid, moge deze interventie en zijn bevattende matrix onvergankelijk, eeuwig volgehouden alle krachtig actief en steeds groter worden gemaakt, totdat het Goddelijke Plan is vervuld voor West-Canada en de omliggende gebieden.

Wij verzegelen deze activiteit in Kosmische Vrede.

ALSTUBLIEFT SMELT NU SAMEN MET DE ELEMENTEN ...

* Praat met de elementalen van het vuur. Leen ze je innerlijke vrede. Zie ze reageren in grote stilte.

* Wordt één met het water element. Visualiseer de regens die komen en onmiddellijk de vlammen dempen.

* Adem met het element lucht. Zie de winden komen na de regen om snel de rook te verwijderen.

* Geef uw gebeden voor de mensen die al getroffen zijn.

* Vraag dat alle mensen, dieren, huizen en brandweermannen veilig zijn. Geef steun aan alle vrijwilligers en organisaties die assisteren.

Het is gedaan.

We zijn zo dankbaar.

I AM Avatar/iamavatar.org, info@iamavatar.org, Blue Ridge Mountains, Asheville, NC 28787

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl