Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 3 juli 2016

Suzanne Lie: Kenmerkende Meditatie door de Arcturiërs – Vanuit de Eerder Ontwikkelde Arcturische Les-series. / 2 juli 2016

Suzanne Lie:
Kenmerkende Meditatie door de Arcturiërs –
Vanuit de Eerder Ontwikkelde Arcturische Les-series.
2 juli 2016 

Wij, de Arcturiërs willen dat jullie weten dat aan al jullie behoeftes altijd tegemoet wordt gekomen, maar jullie moeten er aan denken om erom te vragen want de Aarde is een vrije wil planeet. Daarom zullen jullie worden opgeroepen om de werkelijkheid te kiezen waarin jullie willen ervaren.

Jullie kozen je werkelijkheid al toen je voor het eerst de belichaming aannam op Gaia, maar sedert je Aarde’s drie dimensionale matrix binnen ging, was veel van jullie “vrije wil” vergeten in je worsteling om te overleven op een drie dimensionale planeet. En dus, zullen we jullie assisteren om Nu de werkelijkheid te herinneren die je eerst wilde beleven.

Begin door je plek te vinden op dat ogenblik…
Laat je denken los naar de grootsheid van de oneindigheid…
Laat je hart en lichaam zich gronden in Gaia Aarde…
En ga “achteruit zitten en ontspan je” terwijl je Multidimensionale Denken een prachtige toer maakt door de mogelijke werkelijkheden die je misschien spoedig zult willen bewonen.

Nu, als je je denken loslaat, ontspant… voel dan hoe je denken zich buitengewoon uitbreidt – zoals twee keer, vier keer, acht, zestien en maar door en door – zich vermenigvuldigend, zich vermenigvuldigend.

Voel hoe je denken je ruimte vult…
Je huis vult… je buurt vult…
Je woongebied…
Je staat/provincie vult…
Je land vult…
Je hemisfeer vult…
Je continent vult…
ALLES van Gaia vult…


Merk op hoe je verbrede denken alles kan bevatten dat krachtige informatie is, terwijl jij op reis gaat.

Laat nu je reis de vorm vasthouden die jij schept…

Je wilt een werkelijkheid waarnemen die hiervoor buiten je voorstellingsvermogen lag. Laat jezelf dat waarnemen wat je nu nog niet kunt snappen. Je zult worden opgeroepen om te wonen door deze mate van vertrouwen in jezelf – in je eigen Multidimensionale Zelf en op je geliefde planeet Gaia.

En terwijl je deze onbegrijpelijke werkelijkheid ziet, beleef je de kracht die je hebt om het onbekende waar te nemen, te accepteren en te omhelzen.

Je kent het onbekende dat je kiest omdat het zal resoneren met de frequentie van Onvoorwaardelijke Liefde. Voel de Onvoorwaardelijke Liefde die je in jezelf hebt die je voor jezelf hebt. Want hoe kun je Onvoorwaardelijke Liefde aan anderen geven als je die niet voor je Zelf hebt?
Voel de Onvoorwaardelijke Liefde die je voor jezelf hebt en laat die aan je vooraf gaan, je beschermen, je leiden, je vasthouden, je verwarmen, je omhelzen.

Sluit nu je ogen en concentreer je…
Waar je je op zal concentreren is je potentiële werkelijkheid zodat je de verandering kunt maken van je potentiële werkelijkheid naar je huidige werkelijkheid. Om die verandering te maken moet je die vullen met je Onvoorwaardelijke Liefde. Daarna, ontspan je je gewoon en laat hem los…

Laat jezelf reizen in je eigen innerlijke stilte, eigen potentieel van wat je wilt horen, wat je wilt zien, en wat je wordt in het proces waar je nu in zit.

Oh, mooie mensen, als je maar wist wat er voor je was weggelegd, de opwinding zal waarschijnlijk een afleiding worden. We willen niet dat jullie dat doen voor het opwindend avontuur dat jullie persoonlijk zullen beleven.

Als dit iets is dat jullie persoonlijk hebben, dan zou je niet het verbrede collectieve bewustzijn hebben dat ZO vitaal is voor jullie om een reis te maken zoals deze die wij presenteren.

In feite, om deze reis te maken die we hebben gepresenteerd, moet je je planetaire bewustzijn hebben. Dus vragen we eerst dat je jezelf ziet als een persoon – gewoon een mens van een driedimensionale Aarde, Lucht, Vuur, Water en Ether persoon.

Dat zet je in de vierde dimensionale mens. Voel je ingeboren creativiteit, herinner je je dromen, en geniet van het GEVOEL van de Natuur en hoe je kunt communiceren met alle leven.

Nu voel je dat het hogere Licht door je heen explodeert, terwijl je je vijf dimensionale Lichtlichaam mens wordt. Maar, als je Lichtlichaam niet intens is gegrond, diep in de Kern van Gaia zul je niet in staat zijn om die te vast te houden.

En dus voel je Lichtlichaam naar beneden gaan, beneden, naar beneden in de kern van Gaia en diep in de Kern van Gaia’s Centrale Kristal en Haar vier Hoeksteen Kristallen.

Nu, zie de vergadering de menigte van alle Lichtlichamen van Elohim, van Engelen en het Engelen Koninkrijk, van de Galactics van alle Galactische Werelden, van geliefde Venus, van de Opgestegen Meesters, van de Planetaire Logos en alle prachtig Lemurianen.

Meng je in die party. Voel dat feest. Neem nu de Kern van jezelf en grond die in Gaia’s kern kristal. Terwijl je jezelf grondt in Gaia’s kern kristal ben je Gaia. Jij bent de planeet Gaia.

En vanuit die Kern Kristal voel je hoe het Hogere Licht in het noorden gaat en in alle noordelijke werelden van Gaia.

Voel hoe het Hoger Licht in het westen gaat en in alle westerse werelden van Gaia.

Voel hoe het Hoger Licht in het zuiden gaat en in alle zuidelijke werelden van Gaia.

Voel hoe het Hoger Licht in het oosten gaat en alle oosterse werelden van Gaia.

En voel dan hoe het Hoger Licht er opnieuw is en dan het circuit in het noorden voltooit en terug gaat in de centrale kern van Gaia en naar buiten naar alle vier de Hoekstenen – noorden, oosten, zuiden, en westen en terug in de kern en dan terug in “jouw kern.”

Dit is wat er Nu gebeurt. NU – alles dat je net beleefd hebt om je waarnemingen te delen met je hogere staten van bewustzijn op dit moment van het Nu.

Deel dit inter-dimensionale ervaring met je Astrale lichaam, wat je vierde dimensionale droom lichaam is, en met je aura, je hogere aura dat om je heen is.

Trek nu die ervaring in je Hoge Hart waar het je ingeboren Wijsheid, Macht en Liefde ontsteekt. Van hieraf aan, ga dan helemaal langs je chakra’s, naar beneden door je voeten en verder naar beneden in de kern van Gaia en terug omhoog in:

de kern van je voeten door je eerste chakra.
je tweede chakra…
je derde chakra…
in je hart chakra…
je in je hoge hart…
door het portaal van je keel chakra
Omhoog naar je derde oog…
In je hypofyse klier en …
in je pijnappel klier …

NU open je wijd dat portaal en zie dat portaal als een zonnedak in je auto, of een zonnedak in een van de kamers van je huis

Zie het Licht als het door dat portaal komt je kruinchakra in en verder gaat om te worden getoond op je innerlijke denk scherm van je derde oog.

Terwijl het Licht door je keel gaat, voorziet het je om te delen wat je ervaart. We moeten allemaal onze informatie delen, want informatie die niet gedeeld wordt, verslechtert en verdwijnt omdat het leeft van delen van mens tot mens en van wezen tot wezen.

Als je het deelt met je planten, dat is schitterend. Als je het deelt met het dierenkoninkrijk, dat is schitterend. Als je het deelt met de elementalen, dat is ook schitterend. Als je het deelt met de ethers, dat is schitterend. Als je het deelt met mensen, dat is schitterend.

Het maakt ons niet uit hoe je deelt, we vragen me om het alsjeblieft te delen. Neem dit energieveld en breng het in omloop door het lichaam van Gaia heen. Terwijl je doorgaat met delen vanaf je keel chakra, activeer je volledig je Hoge Hart, die tussen je stoffelijke hart en je hartchakra in zit.

Het openen van je Hoge Hart opent je grootste genezende vermogens. Maar het genezende vermogen kan niet alleen op jezelf worden gebruikt. Jullie genezende vermogens moeten worden gecirculeerd, omdat het door ‘t delen met ANDEREN het is dat je je ZELF vindt.

Ook is het, wat je deelt – wat naar buiten gaat komt weer terug. Dat is hoe Gaia werkt. Gaia is een oorzaak en gevolg planeet. Als je jezelf wilt helen, heel dan anderen. Als je jezelf rijk wilt maken dan maak anderen rijk. Leer wat je zelf wilt leren. Geef wat je wilt ontvangen – want de energie die naar buiten gaat is de energie die terugkeert.

En je slaat die energie op in je hart en je trekt het in je derde Chakra waar je communiceert en deelt en in je tweede chakra waar je het grondt in de mechanismen van je lichaam en waar alle afval materiaal van je stoffelijke belichaming worden losgelaten.

En omgeef dat tweede chakra met het Violette Vuur, om te laaien, te laaien, te laaien zodat het Violette Vuur alle schaduwen in Licht, Licht, Licht transmuteert!
En neem dat prachtige Licht door je Eerste Chakra terug in de kern van Gaia en geef Haar een even prachtig geschenk van het Hoger Licht terug van het Hoger Licht dat je ontvangt – en dat plant je in Gaia.

Terwijl je dat Licht in Gaia plant, voel hoe Gaia

jou omhelst,
van jou houdt,
jou omcirkelt,
en jou wordt?
En jij wordt de Planeet.
JIJ/JULLIE zijn Gaia en Gaia is JULLIE!

Zegeningen van de Arcturiërs


Featured Meditation by the Arcturians – From the Previous Advanced Arcturian Lecture Series. Channelled by Suzanne Lie. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/