Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 19 augustus 2016

Maria Magdalena “De Moeder Kristal Mater Matrix” (+ Meditatie - Ingesproken door Kees Post) / 8 Augustus 2016 / Rita Pulmans

Maria Magdalena
“De Moeder Kristal Mater Matrix”
(+ Meditatie - Ingesproken door Kees Post)
8 Augustus 2016 / Rita Pulmans


"Kristallen zijn als Godinnen.
Diep Bewust in Moeder Aarde.
Ontwakend Uit Hun Slaap." 

Boodschap van het Moeder Kristal, Het Maria of Mater Matrix Kristal.
Ik ben ontwaakt. Dit ben ik reeds sinds enkele jaren, sinds jij geliefde mij herkend hebt. Mijn Mater Kristal, het grote Moeder Kristal, dat nu geactiveerd is, mede dank zij jullie geliefden, is doorstraald met Mijn Moederlijke Zegen. (Het enorm grote kristal is gelegen te Nebias, departement Aude).

Ik ben er voor jullie met mijn helende krachtige energie die onuitputtelijk is vanwege de Bron waar ze uit voort komt. Het is de Hoogste Bron die jullie je maar kunnen bedenken, die in mijn hart doorstroomt en vanuit mijn hart naar jullie stroomt.

Mijn grote Kristalhart zal jullie doorstralen, doorkloppen, doorvloeien, in een enorme prachtige Krachtige Kristal Energie. In een vibratie die jullie niet eerder kenden. Deze vibraties zijn triggers voor jullie, om door te gaan met jullie prachtige werk, dat jullie "verlichten." Verrichten en verlichten hier op Aarde, geliefde mensenkinderen van het Licht.

Herken en voel Mijn KristalLicht. Mijn KristalLiefde die miljoenen jaren heeft "geslapen", slapende was gebracht. Door welke omstandigheden ook. Ik ben nu ontwaakt, ik ben nu gevende mijn ontwaakte en verzamelde krachten. Ik schenk je Mijn LiefdesKracht.

Deze Liefde zal nu in grote mate doorstralen. Alles doorlichten, vernieuwende energie schenkend. Ik ben "Mater Matrix". En vertegenwoordig de godinnenkracht. Ik ben de Maria, ofwel de Moeder Matrix, die nu de godin in ieder van jullie allen verwelkomt.

Open je harten, lieverds, doorheen mijn Kristallen Licht, naar je eigen godinnenkracht. Ontdek jullie afkomstlijn. En verbind je met/in mijn Lijn, de KristalLijn, mijn kristallen lijn van Liefde en Licht. Dit is een heugelijke dag geliefden en deze dag zal niet weergegeven worden in de "notulen" of in de geschiedenisboeken. Doch deze is zo belangrijk dat ze een ommekeer geeft op wereldvlak. Ze geeft een ommekeer op alle vlakken die jullie je maar kunnen bedenken.

Mijn Licht, mijn Stralen, mijn Kracht, mijn Liefde, zullen zo heftig zijn dat alle onrust, alles wat niet bij het Licht hoort, verdreven zal worden. Lieve kinderen verheugt u Halleluja, op deze tijd die Nu is geboren. Ik ben geboren, jullie zijn herboren, alles zal herboren ZIJN. Het is nu tijd voor vernieuwing, geen uitstel of afstel meer. Maar alles terug in evenwicht brengend, vanuit jullie goddelijke natuur.

Ik ben er om jullie hier aan te herinneren. Verbind je met mijn energie. Geliefden, Moeder Aarde is herboren en heeft haar kracht teruggevonden doorheen alles wat jullie Lichtwerkers reeds hebben neergezet. Dit is een heugelijke dag! Dit zijn heugelijke tijden.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Verheug je verder en neem dagelijks contact met mij op. Het Mater Matrix Kristal, gelegen op het heilige domein aan de voet van de Pyreneeën. Ik BEN in verbondenheid met alle Kristallen in/op Moeder Aarde. Ik ben het Kristal, het grote Moeder Kristal. 

Mater Matrix.

*****
9 Augustus 2016

Rita: Hier de vraag van Paul Jongerius, na activering van het Kristal.

Paul: “Kan je Maria Magdalena vragen hoe ik/wij als groep haar nog meer in het Licht kunnen zetten of waar er sleutels liggen, waar we Licht op mogen zetten?

Rita: Geliefde Vrouwe van het Licht Maria Magdalena, Moeder, vriendin, geliefde. U hoort de vraag van Paul, wat brengt uw antwoord.

Maria Magdalena: Geliefden, geliefden, ja ook mijn geliefde kataren-kinderen, want dit waren de meesten onder jullie ook.

Ik Maria Magdalena wens jullie te zeggen dat alles naar wens is verlopen. Meer nog, het was grandioos en een zeer bevrijdende verbintenis. Mijn Mater Kristal, het grote Moeder Kristal (op Assaladou Nebias, departement  Aude) is doorstraalt met Mijn Moederlijke Zegen.

Ook sinds 888 (08-08) vanaf en op het achtste uur, (13.31uur =8) is alles in versnelde heling en verbinding gebracht. Heiligheid brengend over en in Moeder Aarde en haar Glorieuze Kristal. Zij zijn nu in verbinding, Heilige verbinding, in innige oneindige Liefdesrelatie, niet benoembaar.

Mijn goddelijk Hart jubelt! Jubelt voor de schoonheid en pracht hiervan. Jubel mee, dein mee op de golven van zinderende, uitzendende Liefde van Moeder Aarde op het terrein (daar waar het kristal zich bevindt) en ver daarbuiten.

De vraag of jullie als groep nog meer in het Licht kunnen zetten, daarop is mijn antwoord, voel... en doe ... ja dus geliefden.

De Katharenstreek is een zeer beladen streek. Voel en zie hoe jullie het Licht van Mijn Moeder Kristal: "Mater Matrix" verder kunnen uitbreiden naar en in de Katarenstreek.(Rita: en verder de wereld in) Jij weet hoe het kan, geliefde. Hierbij eren en danken Wij je voor je inzet.

De sleutel geliefden bevindt zich in jullie hart en dat is Liefde. Laat je leiden door haar; de Liefde en volg je Hart. Ik, Maria Magdalena, zal je begeleiden. Vraag mij en ik ben er voor jullie.

Maria Magdalena, Beschermvrouwe van de nieuwe Tijd. 

*****
In een eerdere boodschap zegt Maria Madalena:

Maria Magdalena: Het kristal, inderdaad een Moederkristal, is geactiveerd, is ontwaakt, en diende "aangeraakt" te worden, om zich zodoende te openen, te ontplooien, haar kennis en codes uit haar schoot te schenken, te schenken aan Moeder Aarde en aan de mensenkinderen, en al wat leeft.

Het zal een boost geven aan/op het domein (Assaladou in Nebias) en vervolgens alles en iedereen beïnvloeden met krachtige Lemuriaanse energie, en zelfs veel verder dan dit. Het is een krachtig vibrerend, energetisch opgeladen kristal, vanuit een verre ruimte. Het is een kristal uit het Hart van de Schepper.

De bedoeling was hier en Nu aanwezig te zijn zodat haar goddelijke codes zich kunnen verspreiden als duizenden, miljoenen sterren, geladen met heerlijke liefdesvibraties van vele, vele buitenaardse "beschavingen" en trillingen. Er is/zijn zeer vele codes met informatie, herinneringen, etc...van allerlei ras en stand ingebracht, aanwezig in het kristal. De grootste vibratie is de Liefde.

De plaats van het Kristal op het domein L’Assaladou
Hier de ingesproken Mater Matrix Kristal Meditatie

 https://www.youtube.com/watch?v=Fg3IqCWJpJI&feature=youtu.be

Op 24 Augustus wordt deze meditatie gedelete, dus ben er snel bij!!

Maria Magdalena: Geliefde kinderen van Moeder Aarde.
Ik, Maria Magdalena mag jullie deze krachtige meditatie aanbieden tijdens dit belangrijke tijdperk op Aarde. Dit ter ondersteuning en ter heling van jullie fysieke lichaam, transformerend naar jullie Kristallijnen lichaam.

Ga in een makkelijke houding zitten of liggen, Stel je via je derde oog, intuïtief, of op de jouw bekende manier een prachtig Kristal voor. Stel voor ... je ziet een enorm groot Moeder Kristal verschijnen voor je geestesoog. Dit MM Kristal is gelegen in het departement Aude aan de voet van de Pyreneeën, diep in Moeder Aarde gelegen. In dit gebied waar ik,  Maria Magdalena eens leefde op Aarde.

Dit Mater Matrix kristal was en is nog steeds onder mijn hoede geplaatst,  alsmede de vele kristallen gelegen in dit gebied.

Geliefde zielen, neem via je Hart, je liefdestrilling, contact met het Mater Matrix Kristal....ga in diepe verbinding....Vraag innerlijk. in grote eerbied, verbinding, stel de vraag of je mag binnentreden in dit Heilige MoederKristal ....voel....neem innig contact via je hart geliefden....voel wat het met je doet....Voel haar oneindige Liefde.... Verbind je....
Indien je voelt dat je naar binnen kunt treden, ga dan naar de plek, daar waar het Kristal ligt.

Het maakt niet uit of je de exacte plaats weet of niet,  daar Ik, Maria Magdalena, je hierin zal begeleiden. Moeder Aarde opent zich uitnodigend om je naar het Kristal te brengen....

Grond je... In Liefde en eerbied in jullie Heilige Moeder Aarde....Sta hier een moment bij stil....en zie en voel je stevige gronding....

Zie nu het grote Moeder Kristal voor je....In Moeder Aarde....

Mede onder begeleiding van je gidsen, Meesters, engelen, of diegenen die jij wenst.... -noem hun namen-  kun jij nu naar binnen gaan....stel je vervolgens een lift of een schacht voor of een kristallen glijbaan....daal af naar beneden.  

Zie dat je beland bent in een mega grote verlichte en intens schitterende kristalgrot, de ruimte is zeer uitgestrekt met een intense schoonheid van een bijna doorschijnend kristalachtig landschap. Je bent ontroerd door zoveel schitterende schoonheid en je voelt hierin de intense Liefde van dit Moeder Kristal je omarmen, jou instralen, jou verlichten.
Je kijkt verder in het rond....Je ziet boven je een prachtig Licht, komende vanuit de Zon binnenin dit Moeder kristal.

Het is een zacht fluweelachtig liefelijk, doch tevens een schitterend Licht.  

Een Licht dat heel aangenaam is. Je voelt de behoefte om te gaan liggen en je zoekt een mooie kristallen steen....je legt je neer op de heerlijke warme steen....

Je laadt je helemaal op in dit heldere warme vibrerende Kristallen Zonlicht.... alsook de steen geeft jou het nodige....geniet....stel je helemaal open voor deze unieke gelegenheid....op deze unieke plek....  

De schitterende stralen van de KristalZon zenden prachtige kleuren naar je toe....omvatten je helemaal....doordringen je met een intense liefdesgloed....geniet.  ....laat toe....

Nu weer, voelen zonnestralen zeer mild en verzachtend.... dit al naargelang jouw behoeften....voel...

Blijf hier een aantal minuten liggen, badend in dit heldere KristalLicht....laat je opladen....overspoelen met Liefde....

Wanneer jij voelt dat het genoeg is, sta je op.    

Je kijkt rond....en ziet vervolgens een prachtig lichtend KristalWezen naar jou toekomen....

Dit schitterende Wezen is bijna doorzichtig, prachtig lichtend en zó liefdevol.  

Het Kristalwezen neemt jou zachtjes bij de arm en wijst jou de weg naar je eigen kristalkamer, jouw privé grotje dat hier voor ieder mens op Aarde persoonlijk te vinden is....

Neem plaats op het kristalbed of in de kristallen stoel....

Ga geliefden, ga in vertrouwen....Ik Maria Magdalena ben je steeds nabij....ik zal je verder begeleiden.  

Sluit nu je ogen, ga in *"spiegel-ontspanning" en rust....geef je volledig in vertrouwen over aan de vibratie die jij op dat moment nodig hebt of wenst....   

Jij kunt formuleren wat jou wensen zijn, waar of wat er in heling dient te gaan....  

Formuleer....klaar ,  helder en duidelijk....

Spreek krachtig innerlijk, of luidop je wensen uit....

Voel de steeds uitstralende intense liefde van het Mater Matrix Kristal je indringen met intense Liefde....

Voel het heerlijke instralende liefdeslicht....helend.... vibrerend....koesterend...jou MoederIijk liefhebbend omstralen, instralen....  

Het goddelijke en hoogst Heilige Kristal neemt al jouw trillingen waar....neemt ze op..... en straalt weer terug haar goddelijke Licht....voel....geniet....beleef....

Zij zendt jou toe wat jij nodig hebt op dit moment....  integreer....neem op....neem je tijd hiervoor....

Na een tijdje open je je ogen en kijk je verwonderd in het rond....je ziet dat jouw persoonlijke kamer een mooie zachte ronde wand heeft, het is een soort grot,....het voelt warm en veilig aan.  

Of het voelt fris en verkoelend aan naar gelang je wensen op het moment....voel wat voor jou van toepassing is....

De wanden van jouw grot of kamertje zijn bezaaid met duizenden gekleurde en fonkelende sterretjes, diamanten lichtjes in alle kleuren....

Zij stralen een wonderbaarlijk genezend Licht naar je toe....voel hun liefdestrilling....neem waar geliefd hart....

Na een tijdje, als het genoeg voor je voelt, stap je van de kristallen tafel af....

Als je op de grond stapt met ontblote voeten voel en zie je een opalen grindpad....  wat schitterend mooi allemaal, dit gaat er door je hart en je gedachten heen terwijl je verder stapt....

Er liggen gekleurde kristalletjes kriskras op het pad door elkaar, met ieder op zich een eigen helende werking....voel de werking van de kristalletjes vanonder je voeten binnendringend via je voetchakra's....geniet van de heldere vibraties....

Het beleeft jou een intense vreugde die opstijgt naar je Hart....vibreer....neem op....

Jouw persoonlijke KristalWezen en ik, Maria Magdalena, begeleiden je steeds tijdens deze Kristalreizen doorheen het Moeder Matrix Kristal....

Rechts van je, binnen in de immens grote ruimte, hoor en zie je een klaterende waterval die helende kristalsprankels als een mist om zich heen verspreidt....

Je neemt de verfrissende tintelend sprankelende en zuiverende energie van de waterval die in een groot meer uitloopt, met je hele wezen in je op....het is een schitterend schouwspel van prachtig Licht....neem waar....

Miljoenen kristalachtige sterretjes, schitteren op het heldere wateroppervlak van het meer....jij voelt de wens om te baden....jij duikt in het heldere blauwe kristal water.....laat je opvullen door deze heerlijke energie....vertoef hier enkele minuten genietend, drijvend en laat je vervullen....uitstijgend uit je belasting....wat deze ook moge zijn....eenmaal uit het water gaat je aandacht naar de heldere waterval.

Het neerstromende water is gevuld met ioniserende helende belletjes, kristalletjes....
Ga indien je dit wens onder het neerstromende en vibrerend water staan.   

Terwijl jij onder de waterval staat, dit op de helderste steen die je ooit gezien hebt, helemaal doorzichtig ook, zie jij dat dit een grote heldere diamant is van ongeveer 5 meter doorsnee.   

Terwijl je in de diepte onder je voeten kijkt, doorheen de diamanten steen, zie je plots het intens vibrerend kristallen liefdeshart van Mater Matrix,....kloppend....pulserend....vibrerend.    
Vanuit haar Grote LiefdesHart stroomt haar Licht,  haar Liefde naar je toe....Voel haar intense onmetelijke liefdesenergie je toestromen ... je instromen...

Jullie versmelten in een Liefdesboost van heerlijke trilling, genade, Licht, Liefde en helende Kracht.   

Het overstroomt jou tot diep in je Wezen, in je Hart, je lichaam en in je Ziel-Zijn. Je voelt tranen opwellen van vreugde....ga diep naar binnen in jouw hart en maak verbinding vanuit jouw Hart....overweldigd door Liefde ... Je verblijft nu een paar minuten in de stilte binnenin je hart....ontroerd en in verbinding....  

Blijf even stil in dit ontroerende moment....  

Na een tijdje voel je dat het goed is, je bedankt het Moeder Kristal voor zoveel goedheid en Liefde ... vanuit een diepe buiging, en kom je terug naar jouw Zijn ... en stap je van de steen vanonder de waterval vandaan....

Alsook bedank je, en omarm je het Kristal Wezen, jouw hemelse begeleider. En in diepe dankbaarheid neem je afscheid.    

Jij groet met de woorden; Liefde. Namasté. Vrede zij met ons. Vrede zij met ons allen. Of spreek je dankbaarheid uit in je eigen woorden.  

Vervolgens ga je naar de Lift, trap, of schacht, waarlangs je gekomen bent en stijg je op naar en in jouw lichaam.

Zeg dank aan Maria Magdalena en jouw gidsen.

Kom terug in het hier en nu. Open je ogen, beweeg met je handen en voeten.
blijft vervolgens nog een 5-tal min. zitten of liggen, daar de meditatie een zeer krachtige en intense meditatie is.

Neem na deze meditatie op tijd wat rust.

Je kunt deze meditatie naar believen doen. Doch aan te raden is om goed te voelen wat en hoelang of hoe dikwijls jij dit wenst wegens de intensiteit ervan.

Geliefden, doe regelmatig deze heilige meditatie, verbind je met de Moederkristallen op Aarde, dit voor jullie algehele welzijn.

Vrede zij in jullie harten.

Ik Maria Magdalena, Vrouwe van het Licht mocht hierin begeleiden en jullie dienen.

*****

Nawoord
Het was een prachtige ervaring in krachtige hartsververbinding met Moeder Aarde en het ontwakende Mater Matrix Kristal. De Sylfen maakten me ook duidelijk dat zij aanwezig waren.


Ik dank Maria Magdalena en de Goddelijke Moeder voor de prachtige inzichten en de zeer mooie aangereikte krachtige meditatie!

Ook dank aan de mensen die een lichtschakel vormden in dit prachtig heilige gebeuren.
Veel dank aan Paul Jongerius voor het mooie inwijdingsritueel ter plaatse.

Dank aan Kees Post voor het mede bevestigen, en voor het inspreken van de meditatie.

Ook dank aan Kim en Katrin Wellens, beheerder van het mooie domein L' Assaladou daar waar het Kristal zich bevind.

Mijn dank aan mijn lieve tweelingszus, die zich mede met ons allen verbonden heeft in het grote moment.

Ook dank aan Annemiek Coenen voor de richtgeving naar het Kristal.
Dank aan de Grootmoeders, natuurwezens, Meesters, engelen, Aartsengelen, en vele andere goddelijke helpers tijdens het heilige moment aanwezig.
En vooral dank aan het prachtige Kristal voor de Liefdesenergie welke zij uitstraalt.

En last but not least …

Mijn innige dankbaarheid aan Maria Magdalena, die mij de weg toonde naar het Moeder Kristal wat ik mocht waarnemen in 2010 aan de voet van de prachtige Pyreneeën.

Ik dank God voor zoveel Liefde en goedheid.
In grote dankbaarheid en in Liefde gedeeld ter ere van Moeder Aarde en de Mensheid.

Rita Pulmans.

*****
Link Assaladou: http://www.assaladou.org/

*spiegel-ontspanning: de spiegel is hier bedoeld als de spiegel naar jou onderbewuste, wat naar boven brengt wat mag losgelaten worden. Dit in ontspanning toestand, zodat het soepel mag gaan."

*****
Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright 2016 - Rita Pulmans 

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.