Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 14 oktober 2016

Meester Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 16 oktober 2016 / 14 Oktober 2016

Meester Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 16 oktober 2016
14 Oktober 2016

Eenvoudige krachten zijn altijd aanwezig wanneer de mens de eenvoud nastreeft; dat wil zeggen dat er dan werkelijk krachten zijn. Soms kan de mens uitgeput zijn van verlangen of van streven en ziet hij niet op welke manier hij vooruit kan, maar er zijn altijd krachten aanwezig wanneer je naar eenvoud streeft. Dus in welke toestand je ook zit, hoe ingewikkeld de situatie ook is, als je naar eenvoud streeft, als je dus met je hart gaat werken, dan kom je tot oplossingen. Absoluut zeker. 

Maar daarna zal je zien dat je neigingen vertoont om te vlug te gaan en dat is niet goed. Beter is om langzaam te gaan, want wanneer je met je hart streeft, sta je in een eenvoud en dan breng je vooral de zaken tot een orde. En die orde is moeilijk, want deze aarde is een chaos. Wanneer je daar orde in brengt, wanneer je met een plan bezig bent, wanneer je met het Goddelijke bezig bent, dan doe je dingen die tijd vragen. Dat betekent ook dat je de tijd dan op de juiste manier gebruikt.

Je moet dus rekening houden met tijd. Je kan niet buiten de tijd werken. Hoewel je vanuit liefde buiten de tijd ziet, is het zo dat je met de tijd rekening moet houden en dat je dus tijd moet nemen en tijd moet geven. Het is niet zo dat je de tijd mag verwaarlozen of dat je moet denken dat de tijd geen belang heeft. Hij is wel heel belangrijk. Gebruik dus je tijd goed, en leer vooral de orde te hanteren vanuit het begrip ‘tijd’.

Het is heel belangrijk dat je tijd maakt voor verschillende dingen, dat je dus bewust met de tijd omgaat, dat je zegt: “Kijk, dit is mijn tijd, daar wil ik mee omgaan, en op deze manier.” Dan hanteer je kracht in die zin dat je leert wat het is bepaalde dingen tot uitdrukking te brengen op je eigen manier. Want dan ben je krachtig. Als je nabootst, kan je nooit iets bereiken. Je moet in je eigen leven gaan staan, in je eigen kracht, en je eigen verantwoordelijkheid opnemen, dan doe je iets wat wezenlijk is en goed.

Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Fragment uit Morya Kracht 4 "De stap naar oneindigheid",
begin van hoofdstuk 12, 'Een roos worden'