Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

donderdag 9 februari 2017

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 11 februari 2017

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 11 februari 2017

Meester Morya,

"Je eerste reactie zou altijd moeten zijn dat je tot rust komt - ondanks de moeilijkheden, ondanks het feit dat je voor bepaalde problemen staat die je op dat moment niet aankan. Je zal zien: als je tot rust komt in jezelf, lossen de problemen voor een heel groot deel zichzelf op. En dat is altijd zo, dat is niet één keer zo, maar altijd. In de rust kan je het probleem situeren en ophelderen voor jezelf. Wanneer je dus in nieuwe ervaringen komt, kom dan als eerste reactie tot rust daarin, en weet: ‘dit is een stukje van mijn leven’, want het is jouw ervaring. Ook bij grote, misschien zelfs fantastische ervaringen: kom daarin tot rust.

Wat je ervaring ook is, of je ze nu negatief of positief beleeft, je moet er de rust in vinden, want geen enkele oorzaak heeft een negatief gevolg als jij erin tot rust kan komen.

Je moet weten, wat er ook gebeurt in de wereld, zowel positief als negatief, het kan de mens altijd verder brengen. Als je tot rust komt in deze ervaring, leer je bij en kan je jezelf daartegenover situeren zodat je verder kan. Wanneer je dat niet doet, komt dat wat je niet verwerkt hebt steeds maar terug op momenten dat het niet ter zake doet. Dat is wat jou in verstrooidheid brengt en je soms verkeerde beslissingen laat nemen.


Weet dus dat je tot rust kan komen in de ervaring en dat je daardoor een groter zicht krijgt op je eigen leven en op het leven van de wereld en op het leven van de totaliteit. De rust is een heel belangrijk en beslissend element in het tot uitdrukking brengen van het leven.

Wanneer je in jezelf staat, in de diepte van jezelf, kunnen dingen naar voren komen die aanvullend zijn op je ervaring. Want als je in jezelf komt, kan je daar een antwoord voelen op wat gebeurt. Het kan zijn dat je vanuit je innerlijk het antwoord weet, spontaan, dat je weet wat de betekenis is, waarom je dat hebt moeten ervaren. Als je in de stilte komt, kan je de antwoorden in jezelf vinden. Het is dus zeer belangrijk, als je ervaringen hebt, uiterlijke of innerlijke ervaringen, dat je uit de spanning treedt van deze ervaring.

Want een nieuwe ervaring brengt altijd een zekere spanning met zich mee, het is een soort spanningspunt omdat een andere energie aangebracht wordt. De ervaring heeft altijd te maken met een energie. Wanneer die nieuwe energie aangebracht wordt in je leven - om je iets te laten leren over het leven, over jezelf, over de dingen - dan kan je vooruit in de mate dat je dat aanvaardt."

Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Fragment uit Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd, uit hoofdstuk 3 'Omgaan met ervaringen