Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

woensdag 31 januari 2018

Boodschap en meditatie Blauwe Superbloedmaan. / 31 januari 2018 / Rita Pulmans

Boodschap en meditatie Blauwe Superbloedmaan.
31 januari 2018 / Rita Pulmans


Geliefde Aartsengel Michael,
Wilt u ons wat meer vertellen over de invloeden van de supermaan.

Geliefde aardebroeders en zusters.

Ik noem jullie zo daar jullie de vibraties van jullie mega grote Zuster, de maan krachtig zullen voelen.

Specifiek rond de volle maanperiode die nu speelt, daar zuster Maan nu het dichtst bij Moeder Aarde staat (perigeum).

Alles is vibratie geliefde. Heel het heelal vibreert in de trilling van De Ene!
Elke planeet op zich - ook jullie lichamen - trillen in een eigen ritme. Zo ook heeft zuster Maan, haar eigen ritme en vibratie.


Daar iedere planeet de energie van Vader Zon absorbeert, zo ook vermengt de maan de vibraties van de zon met haar eigen vibratie en weerkaatst haar licht naar Moeder Aarde.


Het is nu een zeer bijzonder tijd, omdat de vibraties van de in en uit “ademhaling” van zuster Maan je lichaam zullen beïnvloeden.

De maan staat in verbinding met jullie emotionele lichaam. Ze vertegenwoordigt water, eb en vloed etc..

Alles wat uit water bestaat zal reageren op de maan. Jullie lichaam bestaat voor meer dan 70 procent uit water en is zodoende onderhevig aan de maanstanden.

Velen onder jullie die erg gevoelig zijn, zullen dit ervaren in allerhande sensaties, zoals trillingen, onrust, slecht slapen, pijnlijke maandstonden ( maan-stonden), emotionele uitbarstingen, rustloosheid of juist tegenovergestelde reacties, die zich uiten in juist veel slapen, of je emoties onderdrukken omdat ze je teveel laten voelen wat je op dat moment niet kunt hanteren.

Emotie...water....zie de verbinding.
Emotie, water, o.a. in de vorm van tranen.

Emotie is onderhevig aan de maan.
Het is noodzakelijk geliefden om je emoties te durven uiten. Niet in kwaadheid of onmacht, maar in erkenning dat ze er mogen zijn.
Go with the flow of the moon!
Ga mee in de stroom van het leven.
Ga mee in de biologische natuurwetten.
Laat je emoties de vrije loop.
Onderdruk ze vooral niet, doch beheers ze.
Wees jij de baas over je lijf, je leden en je emoties.
Over je mentale lichaam, je gedachten, je ego.
Maar onderdruk vooral niet!

Zuster Maan brengt dat aan het licht wat nog in je schaduwzijde ligt. Laat haar helende en soms toch wel penetrante impulsen op je inwerken, zodat jij je schaduw in haar licht van pulserende krachten kunt fibreren.

Eb en vloed...de getijden....opkomen,...wegtrekken....in- en uitademing.....
Zo ook is het met onze emoties, met ons leven. Het is een natuurlijk gegeven, het is de curve van het leven. Een natuurlijke staat van zijn. Een natuurlijke staat van beweging.

De Maan leert ons onze emoties te herkennen en te erkennen.
Leef in de flow van het moment.
leef in stroom van de getijden.
Leef in het Nu van het moment.

Aartsengel Michael
Een meditatie ontvangen tijdens een blauwe maan.

Blauwe Maan Meditatie.

Laten we ons allen verbinden in ons Licht en in het licht van de maan.
We openen ons om het krachtige Licht van de Blauwe Maan, in onszelf en in onze geliefde Moeder Aarde haar helende werk te laten verrichten.
En onszelf in transmutatie brengen via haar Licht. Door samen te mediteren, te affirmeren en in verbinding te gaan, of door gewoon te ZIJN.

Zet je ontspannen neer......
Laat alle beslommering en beklemming los......
Zet je gedachten opzij......
Verbind je nu met alle Lichtwerkers op aarde
Zie het grote netwerk van Licht om de aarde heen.
Verbind........
Je kunt draden van Licht voor je zien, met je derde oog, als gouden, blauwe of zilveren lijnen.......
Deze draden van Licht lijken van hart tot hart gesponnen te zijn......neem waar.......

Je vraagt je Hogere Almachtige Ik Ben Aanwezigheid om begeleiding.....
Geliefde Almachtige Ik Ben Aanwezigheid begeleid mij nu vanuit jouw Licht........

Je vraagt je gidsen, engelen en Aartsengelen om begeleiding.....

We roepen nu de dolfijnen en de walvissen op,-de Aloude Meesters-, de Udines, om het Licht van de blauwe maan mee te helpen verspreiden in en via al de wateren......
Dit gebeurt ook in onszelf.......(ons lichaam bestaat voor meer dan 70 procent uit water)

Dolfijnen en Walvissen, Udines, wij roepen je op........

Zie dit voor je......

Wij vragen: Aartsengel Michael “begeleid ons nu via uw Heilige Blauwe Vlam van Liefde”.....

Stel je vervolgens voor dat er via je kruinchakra Kosmisch Licht naar binnen stroomt......

Zie dit gebeuren.......

Zie hoe het Heldere Licht zich vanuit jouw hart uitstraalt, en naar de vele lichtwerkers straalt......

Adem vervolgens via je Heilige Hart, -je Hogere Hart-, het AlLicht in,.......
Het hart is een krachtige Lichtplaats van Liefde.......

Voel de Liefde als een heerlijke warmte door je heen gaan......

Laat stromen......

Kijk en zie nu hoe een blauwe heldere Vlam , -het Licht van Zuster Maan- jou doorstraalt via je kruinchakra.......

We laten haar Licht doorstralen, indalen via ons kruinchakra, en ons emotionele chakra, de zonnevlecht en door onze voetchakra's naar buiten toe, naar Moeder Aarde.

Zie vervolgens hoe dit krachtige prachtige blauwe maanLicht Moeder Aarde indaalt, instraalt.........het zijn sprankelende fonkelende liefdesstralen van Licht, helder blauw Licht...

Laat indalen.....
Laat het gebeuren vanuit jouw intense liefde voor Moeder Aarde, de wateren, je lichaam en al het leven in het water.

Voel hoe je Liefde stroomt......

Je ziet hoe het blauwe Licht van Zuster Maan indaalt en vernieuwing brengt.........
Voel deze helende krachten.

Laat doorstromen.....

We vragen aan de Goddelijke wereld, en aan de engelen hulp.
We vragen om verwijdering van alles wat ons niet langer meer dient.
De dolfijnen, de Udines, (waterelementalen) zullen ons zeker op speelse wijze hierin ondersteunen.

Zie hoe het Krachtige Blauwe Licht van de maan en de Blauwe Vlam van Aartsengel Michael je zuivering brengt.....

Laat toe....Laat dit licht in je dalen, over je, over en in Moeder aarde, verder en verder het Heelal in.......

Ontspan volledig.....vertrouw......en laat gebeuren. Blijf even in de heerlijke flow.

In grote dankbaarheid naar dit mooie geschenk danken we de goddelijke wereld en blijven nog even in rust en ontspanning......

We spreken onze dank uit naar Zuster Maan, onze begeleiders, gidsen, engelen en aartsengelen.

We danken de Almachtige Ik ben Aanwezigheid......

Breng nu langzaam je aandacht terug naar het hier en nu in je lichaam.
Beweeg met je handen en voeten en kom terug in het NU....


Blijf nog een tijdje in rust......

Lieve mensen het kan zijn dat deze meditatie je wat ongemakjes geven, daar het een diep reinigend gegeven heeft. Doe het daarom een beetje rustig aan deze dagen en neem voldoende rust en vooral drink veel water!

Ik wens je een Super fijne Blauwe Maantijd toe!

© Copyright Rita Pulmans
Channeling van Rita Pulmans.

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst en de meditatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.