Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

maandag 4 november 2019

Een Hathor Planetaire Meditatie Via Tom Kenyon Een lied over de Hoogste Bestemming voor de Kinderen van de Aarde

Een Hathor Planetaire Meditatie
Via Tom Kenyon

Een lied over de Hoogste Bestemming voor de Kinderen van de Aarde

Wij bieden deze klankmeditatie aan als een hulpmiddel voor hen die toekomstige generaties mensen op jullie Aarde willen helpen.

Deze methode is gebaseerd op een ritueel dat we uitvoeren wanneer er een nieuwe Hathor is geboren. Zijn of haar ouders, en al zijn of haar relaties, zingen een Lied van de Hoogste Bestemming dat voor het kind gezongen wordt om een harmonisch veld van intentie te creëren dat hem of haar door zijn of haar hele leven als Hathor-wezen zal volgen. De bedoeling is dat dit wezen een diepe en onbelemmerde toegang zal hebben tot zijn of haar spirituele krachten, en als het leven hem of haar voor de uitdagingen van het bestaan in een dualistisch universum stelt, kan die diepe bron van kracht gemakkelijker worden aangesproken.

Als we de toekomst van de aarde en de buitengewone omstandigheden van kinderen die op uw planeet zullen incarneren beschouwen, zijn we ontroerd door compassie om voor hen dit lied te zingen in dezelfde geest die we het Lied van de Hoogste Bestemming voor onze eigen kinderen zingen.

Door het steeds toenemende aantal en de intensiteit van Chaotische Knooppunten die zich nu en in de toekomst op jullie planeet ontvouwen, is de toekomst van de mensheid in een staat van snelle en radicale transformatie. Wezens die in deze omstandigheden incarneren zullen geconfronteerd worden met ongekende fysieke, mentale, emotionele en spirituele uitdagingen.

Vanuit ons perspectief is het "doel van het leven" om een expressieveld te bieden waarin een wezen zijn of haar diepere natuur kan ontdekken onder de druk van het bestaan om hogere spirituele kwaliteiten en vermogens te ontwikkelen die hij of zij zal meenemen in andere levens, evenals andere dimensies van de werkelijkheid die trans-biologisch zijn, wat betekent dat de belichaming meer uit licht dan uit materie bestaat.


Als je een resonantie voelt voor de intentie van deze klankmeditatie, nodigen we je uit om je ermee bezig te houden wanneer je ertoe geroepen wordt. Van nature heeft deze klankmeditatie de neiging om genezing en troost te bieden aan degenen die ermee werken. Terwijl je naar de geluidscodes luistert - weet dat ze zonder enige actie van jouw kant, de enorme, mysterieuze en oneindige matrix van bewustzijn activeren en naar voren brengen zoals die zich uitdrukt in de eindige realiteit van jouw huidige fysieke belichaming.

Laat jouw bewustzijn rusten in je hartchakra (in het midden van je borstkas) en stel je voor - op welke manier dan ook die voor jou natuurlijk aanvoelt - dat alle toekomstige generaties kinderen die op deze Aarde geboren zijn voor je staan. Dit zal inderdaad een zeer groot aantal wezens zijn. Velen van hen zullen afkomstig zijn uit andere culturele realiteiten en rassen dan die van jullie zelf. Omarm ze eenvoudigweg in jouw bewustzijn. Dit is de eerste stap: gewoon bewust zijn van hen in jouw levendige verbeelding.

De volgende stap is om een harmonie toe te voegen die hen zal helpen bij de toekomstige ontplooiing van hun leven. Stuur hen gevoelens van moed, troost en waardering (zo niet dankbaarheid) voor de grote taak die zij zullen ondernemen door te incarneren in een wereld die in een dergelijke stroom en transformatie is.

Sommigen van jullie kunnen van tijd tot tijd overweldigd worden door gevoelens van angst, wanhoop, verdriet en andere emoties die te maken hebben met je eigen angsten over de toekomst. Als zulke gevoelens in je opkomen, ontkoppel je dan van het voor je houden van het beeld van de toekomstige kinderen op aarde. Richt je liever op je hartchakra en laat de geluidscodes jouw eigen pijn en angst voor de toekomst transformeren. Wees gewoon met de geluidscodes en laat de gevoelens die zich voordoen er zijn zonder die emoties op enigerlei wijze te veranderen. Uiteindelijk zal de eenwording van jouw bewustzijn en jouw emotionele pijn samen met de energetica van de geluidscodes die gevoelens transformeren en een andere emotionele ruimte voor jou creëren. Het kan nodig zijn om op deze manier meerdere malen en bij meerdere gelegenheden met de geluidscodes te werken om jouw eigen negatieve indrukken met betrekking tot de toekomst te "wissen".

Werk niet met de geluidsmeditatie als middel om positieve intentie naar toekomstige generaties te sturen totdat je emotioneel zuiver bent.

Het is van vitaal belang om te begrijpen dat je een zekere mate van spiritueel meesterschap moet bereiken om het trillingsveld vast te houden dat nodig is om positieve intentie te geven. Zorg ervoor dat je dit niveau van positiviteit kan vasthouden gedurende de klank meditatie.

Als je merkt dat je niet in staat bent om dit positieve trillingsveld in jouw emotionele realiteit vast te houden, werk dan met de geluidscodes met als enig doel om jezelf te zuiveren zoals hierboven beschreven. Maak dit de focus van je meditatie in plaats van het sturen van positieve intentie naar toekomstige generaties. Wanneer je genoeg emotioneel materiaal hebt opgeruimd om een positieve ruimte te behouden voor de duur van de meditatie, voel je dan vrij om het te gebruiken ten behoeve van toekomstige generaties.

Er zijn momenten in de stroom van tijd dat het nuttiger is om met de meditatie te werken als middel om een positieve invloed te genereren voor toekomstige generaties. Als je een verbinding met dit werk voelt, zul je voelen wanneer deze tijden zich voordoen. In het algemeen bieden kosmische knooppunten zoals de Nieuwe Maan, de Volle Maan en andere belangrijke kosmische uitlijningen zeer productieve mogelijkheden om met deze klankmeditatie te werken.

Voor degenen onder jullie die de roeping voelen om regelmatig met deze meditatie te werken, danken wij jullie namens de kinderen van de Aarde en alle toekomstige generaties.

Vanuit ons perspectief is alle bewustzijn doorheen de gehele kosmos, ongeacht welke vormen het kan aannemen, onderdeel van een ingewikkeld onderling verbonden tapijt van licht en energie.

Een verandering in eender welk gebied van de kosmos beïnvloedt andere gebieden. Dus, voor degenen die werken met deze geluidsmeditatie om positieve intentie te sturen, weten met zekerheid dat je zaden van gunstige uitstralingen toevoegt aan het enorme wandkleed van het leven.

Moge alle wezens genezen en verheven worden om te weten dat ze - zonder uitzondering - de levende belichaming van het Grote Mysterie zijn en moge hun leven gezegend worden door dit besef.

De Hathors

21 oktober 2019

Tom's Gedachten en Waarnemingen

Deze klankmeditatie is ontwapenend eenvoudig en na meerdere malen ermee gewerkt te hebben kan ik getuigen van de opmerking van de Hathors dat:

"Deze klankmeditatie de de neiging heeft om genezing en troost te bieden aan degenen die ermee werken".

Er zijn verscheidene momenten geweest waarop ik van streek was door wereldgebeurtenissen en besloot om met de meditatie te werken. In elk geval voelde ik dat ik een meer open, meer vindingrijke en vreedzame mentaal/emotionele toestand inging.

Deze klankmeditatie is 13:51 minuten lang en is de volledige onbewerkte klankmeditatie zoals die in de afsluitende sessie van een workshop in Seattle, Washington in 2018, genaamd The Luminous Ones.

Na ontvangst van deze mededeling heb ik mijn Hathor-mentoren een paar vragen gesteld, waarvan ik dacht dat sommige lezers van dit bericht ze zouden kunnen stellen.

Ten eerste, terwijl ze zich richtten tot de kinderen die in de toekomst zullen incarneren, richtten ze zich niet tot de kinderen die nu nog kind zijn. Kan deze meditatie gericht worden op diegenen die al geïncarneerd zijn en nog in hun kindertijd zijn? Het korte antwoord is ja, maar met een voorbehoud. Het is belangrijk om te begrijpen dat je de ontvangers van deze meditatie geen gedachtevormen, overtuigingen of agenda's oplegt. Het enige doel van deze meditatie is om hen te verbinden met hun eigen innerlijke spirituele krachten en middelen - niet, en ik herhaal, niet om hen iets van jullie op te leggen.

Omdat ik veel e-mails van dierenliefhebbers verwachtte, vroeg ik mijn mentoren of deze meditatie ook gebruikt kon worden om positieve bedoelingen te richten op niet-menselijke dieren die nog niet op deze planeet geïncarneerd zijn. Hun commentaar was een klinkend ja. In feite zeiden ze dat sommige dierlijke geesten geavanceerder zijn dan sommige menselijke geesten, en omdat alle bewuste wezens beïnvloed zouden worden door de planetaire transformaties die we nu binnengaan, was de klankmeditatie ook een zeer heilzaam iets om te doen voor het dierenrijk. Ze zeiden wel dat als je ervoor kiest om positieve bedoelingen te richten op dieren en mensen, ze in afzonderlijke sessies moeten worden gedaan.

Hun volgende opmerking had te maken met spirituele afstemming. Volgens de Hathors voelen sommige mensen zich dichter bij dieren dan bij mensen, en als dit het geval is, omarm dan gewoon die voorkeur en gebruik de meditatie om uitsluitend met het dierenrijk te werken.

Hun laatste opmerking over dit onderwerp was voor mij heel interessant. Zij zeiden dat degenen die de meditatie gebruiken om uitsluitend met het dierenrijk te werken, uiteindelijk een gevoel van onverwacht medeleven kunnen vinden dat in zichzelf ontstaat in de richting van de mens in het algemeen, omdat veel (zo niet de meeste) mensen diep gewond raken door de vermeende afscheiding van het dierenrijk en het gebrek aan interactie met het rijk van dierlijke geesten.

Tot slot heb ik ontdekt dat deze geluidscodes een aantal interessante eigenschappen hebben.

Ik noem dit voor degenen onder jullie die Sound Healers, ontdekkingsreizigers van Psychoacoustics. en/of Psychonauten van de Geest zijn.

De geluidscodes van deze bijzondere klankmediatie zijn in ongebruikelijke harmonische en ruimtelijke verhoudingen vastgelegd. Ik geloof dat deze harmonische en ruimtelijke relaties mede verantwoordelijk zijn voor de kwantumfluctuaties en multidimensionale draaivelden van subtiele energie die minuscule energetische wormgaten genereren. Verder geloof ik dat we door deze oneindig kleine wormgaten of Einstein-Rosenbergbruggen in staat zijn om een positieve generator van intentie voor toekomstige generaties te creëren.

Hoewel de enige focus van deze klankmeditatie ligt op het nut voor ongeboren generaties, geloof ik dat we ook een positief effect voor onszelf creëren door het dienen van een hoger goed voorbij ons eigenbelang.

Klik hier om, Een Lied van de Hoogste Bestemming voor de Kinderen van de Aarde, te beluisteren en/of te downloaden.

Opmerking: Wanneer u op bovenstaande link klikt, komt u op de pagina Luister Overeenkomst. Nadat u akkoord gaat met de Luistervoorwaarden krijgt u toegang tot een breed scala aan audiobestanden, waaronder geluidsmeditaties, lezingen en interviews. Al deze worden u gratis aangeboden voor persoonlijk gebruik. Om een Hoogste Lied van de Bestemming voor de Kinderen van de Aarde te lokaliseren, ga je gewoon naar beneden in de luisterlijst totdat je de titel hebt gevonden.

Informatie die niet rechtstreeks verband houdt met dit bericht

CO2-voetafdruk

Als onderdeel van onze inspanningen om onze koolstofvoetafdruk te verminderen en het gebruik van kunststoffen te elimineren, zullen we enkele veranderingen aanbrengen in onze uitgeverijactiviteiten.

Deze veranderingen zullen de uiteindelijke geleidelijke afschaffing van de meeste fysieke cd's omvatten, waarbij ze uiteindelijk zullen worden vervangen door alleen audiodownloads. Op dit moment zijn de meeste opnames nog steeds beschikbaar als fysieke CD's, maar omdat ze niet meer in voorraad zijn, zullen we ze niet vervangen. Een andere manier om dit te zeggen is dat als je fysieke CD's van workshopopnames en andere muzikale composities wilt hebben, raden we je aan deze zo snel mogelijk te bestellen.

We zijn ook een langlopend project gestart om al onze boeken om te zetten naar downloadbare PDF-formaten.  Op dit moment zijn we niet van plan om de fysieke kopieën van onze boeken te vervangen, maar we zullen zowel de fysieke kopieën als de PDF's voor een tijdje aanbieden.

Houd er rekening mee dat de uitvoering van het PDF-project enige tijd in beslag zal nemen. Als u zich heeft aangemeld om per e-mail op de hoogte te worden gesteld wanneer er nieuwe producten of workshops beschikbaar zijn, krijgt u automatisch een bericht, omdat elk boek beschikbaar wordt gesteld in een PDF-versie. Als u zich niet heeft aangemeld voor deze service en dit wenst te doen, ga dan naar het tabblad Contact op de Homepage.

The Luminous Ones

Zoals vermeld in de bovenstaande boodschap, is Een Lied van de Hoogste Bestemming voor de Kinderen van de Aarde de volledige onbewerkte klankmeditatie van een Seattle Intelligentie dat de The Luminous Ones werd genoemd.

De live opnames van dit evenement zijn momenteel beschikbaar als zowel CD's als mp3 audio downloads.

Het evenement was ongebruikelijk vanwege het brede scala aan hemelse wezens die hun lichtgevende energieën hebben overgebracht. Deze set van opnames, bestaande uit zestien geluidsmeditaties, bevat geluidstransmissies van Hathoriaanse, Hindoeïstische en Sjamanistische afkomst en een opmerkelijke geluidsbemiddeling uit de 13de-eeuwse Dzogchen Meester, Longchenpa.

Klik Hier of ga naar de The Store voor meer informatie.

©2019 Tom Kenyon Alle rechten voorbehouden aan Tom Kenyon


U mag dit bericht delen of posten in alle media die u wenst, zolang u er geen kosten voor in rekening brengt, het op enigerlei wijze wijzigt, de auteur erkent en deze volledige copyrightvermelding toevoegt. In tegenstelling tot het geschreven gedeelte van dit bericht, mag de geluidsmeditatie niet op sociale media of internetsites worden geplaatst zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien