Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 3 april 2020

Een Hathor Planetaire Meditatie / Via Tom Kenyon - 2 April 2020

Een Hathor Planetaire Meditatie
Via Tom Kenyon - 2 April 2020

De Covid-19 of Corona Virus pandemie is slechts één aspect van deze huidige veelzijdige Chaotische Knooppunt. Economische, politieke en sociale volatiliteit zijn ook aspecten van deze Chaotische Knooppunt. Een ander, minder zichtbaar aspect is de verspreiding van angst, die op zich al een soort emotionele pandemie is.
Door de ontbossing van de regenwouden en het smelten van de permafrost komen helaas vele soorten ziekteverwekkers en microbiële levensvormen vrij in het milieu van de aarde, en dat zal ook in de toekomst zo blijven.

En te midden van al deze chaos gaat de klimaatverandering en het verlies van soorten onverminderd door.

Wij zijn van mening dat het overbrengen van kennis van het Ib-portaal het meest praktische en heilzame instrument is dat we u als mensheid - en alle voelende wezens - kunnen geven - in dit enorme Chaotische Knooppunt.

De Ib

Deze Heart Portal Sound Meditation is gecentreerd rond jullie fysieke hart, wat de oude Egyptenaren de Ib noemden.

Het doel van deze meditatie is tweeledig: ten eerste activeert het het Ib-portaal van het fysieke hart ten gunste van het hart en het fysieke lichaam, en ten tweede kan het gebruikt worden om andere dimensies van bewustzijn en andere bestaansgebieden te verkennen - waaruit jullie spirituele voeding en waardevolle transcendente informatie kunnen ontvangen.


De Ib (of het fysieke hart) is de grootste generator van elektromagnetische velden in jullie lichaam en inderdaad, jullie hele lichaam is gevouwen en doordrongen van deze onzichtbare elektromagnetische velden van energie.

De geluidscodes van deze meditatie zijn akoestische analogen van de licht-alarmen en zijn zeer gunstig voor uw welzijn.

Voor de duidelijkheid zullen we onze instructies in twee delen verdelen.

Activering van de Ib

Stel je een bol van de ruimte voor die bestaat uit helder wit licht. Stel je voor dat deze lichtgevende bol jouw fysieke hart omringt. Het doel van deze bol is om de energieën te bevatten die vrijkomen door de geluidscodes in de ruimte van jouw hart en in zijn zenuwen en spiervezels.

Laat jouw aandacht gewoon rusten in het gebied van jouw fysieke hart en laat de geluidscodes spontaan rondbewegen en vibreren van de verschillende gebieden van jouw hart en de bol.

Probeer niets te laten gebeuren. De geluidscodes openen de subtiele energetische paden van het hart naar de rest van jouw lichaam. De geluidscodes zullen ook de biofotonische structuren van het hart en, door middel van bio-resonantie, het hele lichaam beïnvloeden.

Als je ervoor kiest om regelmatig met deze meditatie te werken, zul je ontdekken dat de geluidscodes gebieden van jouw fysieke hart resoneren en dat ze op hun beurt weer resoneren in andere gebieden van jouw fysieke lichaam. Het hele proces is een subtiele energetische zuivering van jouw fysieke hart en lichaam, die heel heilzaam en diepgaand kan zijn, vooral omdat jouw omgeving nu vol is met zowel fysieke als mentale en emotionele giftige stoffen.

Herhaling van deze meditatie is een sleutel tot het verkrijgen van meesterschap, waarbij je de kinesthetische taal van het inter-cellulaire licht binnen de melkweg die jij jouw lichaam noemt kunt herkennen. Als je kijkt naar beelden van sterrenstelsels en nevels uit de ruimte, weet dan dat er iets dergelijks in je lichaam aanwezig is, inclusief de neurale netwerken van jouw hersenen.

Omdat de geluidscodes analogen zijn van spiritueel licht, "spreken" ze met het licht van jouw lichaam. Dit kan een enorm transformerend en helend vermogen hebben als je het toestaat.

Interdimensionale verkenning

De Ib is ook een portaal naar andere dimensies van bewustzijn en bestaansgebieden.

Het kan jouw bewustzijn en/of subtiele energielichaam genaamd de KA, door de oude Egyptenaren, naar deze spirituele rijken brengen. De KA staat ook bekend als de Spirituele Tweeling of Etherische Dubbel omdat de KA lijkt op jouw fysieke lichaam, maar het bestaat uit energie - niet uit vlees en bloed. Als zodanig beweegt het zich volgens de wetten van de Quantummechanica in plaats van de Newtoniaanse fysica. Met andere woorden, jouw KA is niet gebonden aan de zwaartekracht of de beperkingen van tijd en ruimte.

Om jouw Ib als een interdimensionaal Verkenningsschip (IEV) in te zetten verschuif je jouw aandacht naar de lichtgevende bol die om jouw fysieke hart zit.

Je stelt dan een intentie in over waar je jouw bewustzijn naartoe wilt laten gaan. Elk gebied van het bestaan, elke spirituele wereld en elke spirituele meester is beschikbaar voor je als je een duidelijke en zuivere intentie hebt.

Laat jouw bewustzijn rusten in de helderwitte lichtgevende sfeer rond jouw hart en laat de geluidscodes de meerdere poorten activeren die zich uitstrekken van de sfeer naar andere rijken van het bestaan.

Als je dit doet, kan de bol gaan draaien als een gyroscoop. Wormgaten kunnen zich openen en/of je kunt je ineens niet meer bewust zijn van jouw fysieke lichaam en in plaats daarvan kun je in de ruimte of in andere dimensies gaan zweven. Als je door de bol gaat, zul je of in jouw KA Lichaam zijn of je zult in puur bewustzijn zijn - zonder enige vorm.

Deze manier van werken met de Ib kan, zoals we al eerder zeiden, diepgaande herstellende energieën en transcendente kennis bijbrengen - beide zullen voor jullie van onschatbare waarde blijken als jullie met de rest van de planeet en de mensheid door dit huidige Chaotische Knooppunt gaan.

Tot slot is de Ib een instrument van onschatbare waarde op het moment van overlijden. Als je niet al een middel hebt om te beïnvloeden welke dimensie of wereld je bij je dood betreedt, is deze methode zeker de moeite waard om te onderzoeken.

Om een zeer complex fenomeen in zijn eenvoudigste aspecten te distilleren, zal de trillingskwaliteit van jouw Ib bepalen in welke dimensies van bewustzijn of wereld(en) je je bevindt na het doorlopen van de doodspassage. Door met de IEV te werken aan het verkennen van en de interactie met spiritueel gevorderde rijken zul je jouw Ib zuiveren en zo op zijn beurt jouw passage door de dood positief beïnvloeden.

Ascenderen temidden van de Chaotische Knooppunten

Het is hier dat we onze kijk op het doel van het leven willen onderbreken. Vanuit een spiritueel perspectief is het doel van het mens-zijn niet het fysieke overleven, maar het leven is veeleer een veld van mogelijkheden die je in staat stellen om spiritueel meesterschap te ontwikkelen. Vanuit dit gezichtspunt zijn jullie allemaal bezoekers van deze plek die jullie Aarde noemen.

Verzamel wat jullie kunnen vanuit jullie ervaring als mens, want het is een van de meest unieke staten van zijn binnen het Universum. Maar onze sterke suggestie is om ook binnenin jezelf te kijken in de wonderlijke licht gevulde rijken van jouw wezen. Deze rijken die in je wonen kunnen een diepe bron van levensonderhoud en troost zijn als de mensheid schijnbaar in het onbekende ploetert.

Deze bijzondere hoge weg is niet voor iedereen weggelegd. Maar als je iemand bent die ernaar streeft om boven te leven, nodigen wij je uit op de weg die echt minder bereisd is. En moge u worden opgetild door het onuitputtelijke licht en het mededogen dat binnenin woont.

De Hathors

19 maart 2020

Tom's Gedachten en Observaties

Deze meditatie is een cornucopia van transformatief potentieel voor degenen die bereid zijn om volledig binnen te gaan in dit unieke portaal van bewustzijn.

De oude Egyptenaren verwezen naar dit portaal als de Ib of het fysieke hart. En ze geloofden dat het de zetel van de ziel was, evenals de bron van de wilskracht. Op het moment van de dood geloofden de Egyptenaren, dat het hart in de geestenwereld werd gewogen door de godin Maat, die een veer gebruikte om te zien of de Ib werd belast door de ervaringen van het leven of dat het zo "licht als een veer" was. Als de Ib licht genoeg was, zou men toegang krijgen tot de hogere werelden. Als je hart gebukt gaat onder de spijt en de wisselvalligheden van het leven, dan zou je naar een van de lagere werelden moeten gaan.

Een van de geheime wegen van de Egyptische Hoge Alchemie was het verplaatsen van de trouw van de verschijningen van de fysieke wereld naar het Hogere Zelf of BA, dat van nature negatieve levensindrukken omzet in de vrijheid van het onbegrensde bewustzijn, dat de illusies van de fysieke wereld doorziet.

Interessant is dat Tibetaanse boeddhisten geloven dat het hart de zetel is van The Onverwoestbare Druppel, wat de gedistilleerde essentie is van al je levenservaringen die je opneemt in andere rijken van bewustzijn.

De Hathors hebben zeer duidelijke instructies gegeven voor de meditatie, evenals de redenen waarom men er inderdaad voor zou kunnen kiezen om het te beoefenen, dus ik voel niet de behoefte om het uit te werken.

Echter, na meerdere malen met deze bemiddeling gewerkt te hebben denk ik dat het nuttig zou kunnen zijn om enkele van de fenomenen die ik heb opgemerkt te beschrijven, waarvan ik vertrouw dat ze door velen van jullie die dit volledig aangaan, ervaren zullen worden. Ik ga hier niet op in om uw ervaring voor te programmeren, want zoals in alle dingen zal ieder van ons zijn eigen unieke ervaring hebben.

Maar sommige van de openingen die door deze meditatie ontstaan, kunnen nogal opvallend en geestverruimend zijn. Als je enig idee hebt van de mogelijkheid dat dergelijke fenomenen zich kunnen voordoen, denk ik dat het je zal helpen om genadiger te verschuiven naar de transformatieruimte als je het portaal van Ib (d.w.z. je fysieke hart) volledig betreedt.

Contra-indicaties

Waakzaamheid

Luister niet naar deze meditatie in situaties die alertheid vereisen, zelfs niet als je een gevorderde Psychonaut of Argonaut of de Geest bent. Dit is te wijten aan het feit dat de geluidscodes het Ib-portaal van jouw hart activeren (als je dat toestaat), wat op zijn beurt stromen van interdimensionale energie en multi-dimensionale informatie opent. Afhankelijk van jouw neurologische toestand op dat moment, kunnen deze stromen licht of intens zijn. Als ze intens zijn, kunnen ze uiterst geestverruimend zijn, wat resulteert in diepgaande veranderingen van de waargenomen tijd en ruimte. Dit soort veranderde toestanden kunnen ook resulteren in een tijdelijke ontkoppeling van de temporele wereld. Het is tijdens deze diep gewijzigde bewustzijnstoestanden dat men in staat is om immense hoeveelheden energie, mentale waarneming en emoties te genezen en te transformeren. Het is echter niet verstandig om deze veranderde waarnemingstoestanden in te gaan als je bijvoorbeeld probeert een auto te besturen of machines te bedienen. Duh.

Epilepsie of inbeslagnemingen

Als je epilepsie hebt of aanvallen ervaart, raad ik je ten zeerste aan om eerst het geluidsspoor te beluisteren op een zeer zacht en nauwelijks waarneembaar volume. Als je je op je gemak voelt met de geluidscodes en de meditatiemethode, beschreven door de Hathors, kun je het volume langzaam verhogen.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat deze geluidscodes bij iemand een aanval zouden veroorzaken, maar ik heb de neiging om beschermend te zijn als het gaat om het begeleiden van mensen naar potentieel diepgaand veranderde bewustzijnstoestanden. De enige reden waarom ik het onderwerp epilepsie in verband met deze meditatie aan de orde stel, is dat het fysieke hart via de nervus vagus verbonden is met de twee temporale kwabben van de hersenen.

Wetenschappelijke studies tonen duidelijk aan dat de hersenen diepgaand kunnen worden aangetast door de elektromagnetische velden die door het hart worden opgewekt en door bolussen van energie die vanuit het hart in de hersenen kunnen stromen. Nogmaals, dit zal waarschijnlijk voor niemand een probleem zijn. Maar om de veiligheid te garanderen, begin je op een nauwelijks waarneembaar niveau te luisteren en verhoog je vervolgens langzaam het volume.

Fysieke en etherische reacties

Als je je concentreert op jouw hart en luistert naar de geluidscodes, zullen de geluiden de neiging hebben om ruimtes in jouw fysieke hart te laten trillen - als je die intentie vasthoudt.

Jouw ervaringsniveau met gerichte aandacht en de mate waarin je onderbewuste toestemming hebt om uitgebreide toestanden van zijn te ervaren, zullen bepalen hoe diep je ervaring in het begin is. Maar als je regelmatig met deze meditatie werkt, zul je gevoeliger en bewuster worden voor de subtiele energieën en interdimensionale openingen in jouw hart.

Er zijn twee belangrijke signaalposten met betrekking tot de voortgang van deze meditatie. De eerste is de perceptie dat de geluidscodes letterlijk verschillende gebieden van je fysieke hart en via bio-resonantie, andere gebieden van je lichaam laten vibreren. Het vrijkomen van deze subtiele energieën is zeer gunstig voor zowel jouw lichaam als geest. Naarmate je hier meer vertrouwd mee raakt en je je op je gemak voelt, kan het gevoel van hart- en lichaam resonantie voor de geluidscodes heel diepgaand zijn.

Het tweede teken van vooruitgang verschijnt wanneer je in staat bent om jouw aandacht te laten rusten in de heldere lichtgevende sfeer die jouw hart omringt en de geluidscodes toe te laten om het Ib portaal te openen naar de multidimensionale realiteiten die met jouw hart verbonden zijn.

Ik ben geneigd om hier enkele van de wonderbaarlijke ervaringen en genezingen te beschrijven die kunnen ontstaan wanneer je dit niveau betreedt, maar ik zal me ervan onthouden om dit te doen. Indien ik een aantal van deze innerlijke gebieden in kaart zou brengen, hoe goed mijn bedoelingen ook mogen zijn, dan zou ik onbedoeld invloed hebben gehad op jullie ervaring. Dus, ik laat het aan jou over om deze mysterieuze en uitgestrekte innerlijke wereld in onschuld te betreden. Het is de beste manier.

De oorsprong van deze meditatie

De soundtrack voor deze meditatie is afkomstig van een live-opname van een klankverkenning die zich richtte op het hartchakra gegeven door de Hathors op een Intensief getiteld Biophotonic Human. Zij kozen ervoor om de specifieke geluidscodes van deze vorige meditatie te gebruiken om het Ib-portaal te activeren, omdat deze geluidscodes zeer effectief en efficiënt zijn als het gaat om het activeren en openen van het Ib-portaal.

Het feit dat de Hathors kozen voor een geluidsmeditatie die oorspronkelijk het hartchakra activeerde om het Ib (het fysieke hart) te activeren en de multidimensionele aard ervan spreekt tot de diepe verbindingen tussen het fysieke hart en het hartchakra.

Een elektronische anomalie

Een interessante elektronische anomalie verschijnt rond 10:48min in de geluidsmeditatie. Het is een lichte blip, die volgens de Hathors een energetisch effect had dat ontstond als gevolg van de hogere dimensies die de elektronica beïnvloedden. Dit is soms gebeurd bij gebeurtenissen in het verleden waarbij de subtiele energie tijdens een geluidsoverdracht het elektronische circuit van de digitale recorders beïnvloedde. Ik besloot deze blip te verwijderen, maar toen ik bereid was dit te doen, greep de Hathors in en zei dat het onderdeel van de informatie was en niet verwijderd mocht worden. Het is dus op zijn plaats gebleven, en zoals het misschien vreemd klinkt, maakte dat kleine blipje op dat moment deel uit van hun transmissie.

Voor degenen onder jullie die de Biophotonic Human set van workshop opnames hebben, verschijnt de geluidsmeditatie op CD6 Track 5.

Biofotonica is een fascinerend en belangrijk onderzoeksgebied dat de realiteit van het biologische licht heeft gedocumenteerd en nog steeds documenteert.  Met andere woorden, onze biologische cellen zenden meetbaar en kwantificeerbaar licht uit. Als je onbekend bent met dit wetenschapsgebied en meer wilt weten, stel ik voor dat je naar de Artikelen sectie van de website gaat en de Biophotonic Human Class Handouts opzoekt. Hier vindt u een basisbeschrijving van dit wetenschapsgebied en van zowel de wetenschapper als de leek - vriendelijke middelen.

Ik stel voor dat u naar deze opname luistert met een koptelefoon of oordopjes om een maximaal psycho-akoestisch effect te krijgen.

De volledige Hathor-transmissie van de Biophotonic Human Workshop is 11:06 minuten lang.

Na deze meditatie meerdere malen te hebben geëngageerd, heb ik besloten om ook een uitgebreide versie te plaatsen die de volledige transmissie drie keer herhaald wordt om een continu geluidsveld te creëren. Ik heb gemerkt dat het werken met deze meditatie voor ten minste drie herhalingen mij de diepste transformerende ervaring geeft. Ik probeerde alleen maar herhaling te slaan, maar de eenvoudige taak van het slaan van de herhalingsknop bracht me uit de staat. Degenen onder jullie die diep willen werken met deze geluidsmeditatie kunnen de Extended versie nuttig vinden. Het is 33:18 minuten.

Belangrijke opmerking: Deze geluidsmeditaties en die in Informatie die niet direct verband houdt met dit bericht, worden u gratis ter beschikking gesteld, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom en mogen niet worden gepost of gedeeld met anderen zonder mijn schriftelijke toestemming. Als u een doorgestuurde versie van dit bericht hebt ontvangen en de links werken niet, ga dan naar het gedeelte Luisteren op www.tomkenyon.com. Zodra u akkoord gaat met de luistervoorwaarden, krijgt u gratis toegang tot een breed scala aan geluidsbemiddelingen, lezingen en interviews. Scroll gewoon in de wachtrij tot u de titel vindt die u zoekt.

Dropbox (waar de mp3's elektronisch zijn ondergebracht) heeft zijn weergaveformaat veranderd. Wanneer u op een van de onderstaande links klikt, komt u direct in het audiobestand terecht. Wanneer de pagina verschijnt, ziet u een aantal verticale lijnen. Deze lijnen geven het volumeniveau van de opname weer.

Linksonder op de regels staat een pijl, het klassieke afspeelpictogram. Klik hierop om de weergave te starten. Als het u bevalt wat u hoort en u wilt het bestand downloaden, dan staan de downloadopties rechtsboven in de verticale lijnen. Er is ook een commentaarsectie. Deze gaan direct naar mij toe, en ik lees ze ook. Als u echter vragen heeft, kunt u deze aan mij stellen via office@tomkenyon.com.

De Ib Portal Sound Meditation (11:06mins), click here om te luisteren en/of te downloaden.

De Ib Portal Sound Meditation Extended Version (33:18mins), click here om te luisteren en/of te downloaden.

Informatie die niet direct verbonden is met dit bericht

De eerste Hathor-boodschap door mij werd gegeven op 8 februari 2003. In de loop van de laatste zeventien jaar hebben de Hathors veel goede meditaties gegeven en fundamentele concepten over bewustzijn, intentie en resultaten gepresenteerd die nuttig kunnen zijn in deze huidige periode van immense uitdaging en onzekerheid.

Ik heb de meest praktische en directe van hun boodschappen verzameld en een korte beschrijving van elk bericht en geluidsbestand geschreven - waarbij ik heb aangegeven waar ze over gaan en waar ze nuttig mee zouden kunnen zijn.

Ik hoop dat dit een waardevol hulpmiddel zal zijn, want er is zoveel materiaal dat de afgelopen zeventien jaar is gegeven, dat het gemakkelijk is om te verdwalen. Ik noem dit  The Hathor Navigator U kunt op de titel hierboven klikken en het zou u er direct naartoe moeten brengen. U kunt het ook vinden door naar de sectie Artikelen op www.tomkenyon.com te gaan en naar beneden te scrollen tot u de titel The Hathor Navigator vindt.

Lament for Whales is een opname die ik een tijdje geleden heb gemaakt en die eerder in de Listening sectie is geplaatst. Bij het bekijken van de inhoud van de website merkte ik echter dat de opname op de een of andere manier beschadigd was. Ik heb dat bestand verwijderd en een schone versie van de opname geladen. Ik denk dat het de moeite waard is om te luisteren. U kunt op de onderstaande link klikken of u kunt naar de Luistergedeelte gaan en in de wachtrij naar beneden scrollen tot u de titel vindt.

Klik hier om Lament for Whales.te beluisteren en/of te downloaden.

©2020 Tom Kenyon Alle rechten voorbehouden www.tomkenyon.com

U mag kopieën maken van dit geschreven bericht in welk formaat dan ook en het met anderen delen, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, er geen kosten voor in rekening brengt en deze volledige copyrightvermelding opneemt. Deze toestemming geldt niet voor de geluidsmeditatie. Als u uw vrienden en familie de geluidsmeditatie wilt laten horen, kunt u hen deze e-mail direct sturen door te klikken op de Share knop hieronder of u kunt ze naar de Hathor sectie van de website- http://www.tomkenyon.com sturen.

Vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl


   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien