Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 31 juli 2020

MASSA MEDITATIE: LICHT, LIEFDE & KRACHT ZATERDAG 8 AUGUSTUS 2020

MASSA MEDITATIE: LICHT, LIEFDE & KRACHT
ZATERDAG 8 AUGUSTUS 2020

Bij deze een oproep aan allen die weerstand willen
bieden tegen het huidige beleid in wat er op dit
moment plaatsvindt.

Dit gaan wij omzetten naar een hele grote massale Meditatie.
op 08-08-2020, Het Thema is LICHT, LIEFDE & KRACHT genereren.
Deze grote manifestatie start op zaterdag om 20.30 tot 21.30 uur.
Wees vooral welkom en deel deze boodschap!


Deze oproep wordt naar alle bekende alternatieve
websites verzonden.

Aan u de vraag of u deze boodschap wilt delen op elke manier in wat
mogelijk is. De reden van deze oproep is dat wij klaar zijn met wat men
allemaal van plan is. Het is zo buitensporig en niet meer tolerant voor
alle (WAKKERE) MENSEN. Van u allen wordt verwacht om de gevestigde
orde niet de kans te geven om deze plannen door te zetten. 

Waarom deze oproep, de tijd is aangebroken om de weerstand om te
zetten in de werkelijkheid naar het nu gebeuren. En dat betekent:
NU OF NOOIT! U bent bekend met de plannen en dit wilt u echt niet.


Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Marcelius voor velen geen
onbekende naam. In het verleden hadden wij één van de grootste websites:
Paramacxa Intermediair, deze is door hacking gesloopt, wellicht omdat
men ons gevaarlijk vond of teveel de waarheid sprak en niets onbelicht
heeft gelaten.Men kent mij (nog) niet van YouTube of ben naar voren gehaald via
de media of anderzijds maar hierin wil ik verandering in aanbrengen.
Mijn gevoel zegt dat ik de handschoen moet opnemen om positieve
veranderingen te realiseren. 

Ik ben Marcelius en sta voor het recht
zoals het is bedoelt  en zal het recht doen zegevieren.
Ik kan dit niet alleen en vraag daarbij om Uw hulp.

Hoe kunnen wij dit realiseren. 
Ikzelf dacht aan verenigen zodat wij met zijn allen
 één vuist kunnen maken tegen de plannen van de gevestigde orde.
Uw vraag zou dan zijn, hoe gaan we dit doen. 
Ik denk er dan aan om zoveel als mogelijk mensen 
te mobiliseren die allen willen meedoen met deze:

Super Grote Meditatie & manifestatie van
 LICHT, LIEFDE, KRACHT & HEALING 


Om deze wereld te veranderen naar de Hogere lichtfrequentie modus van positiviteit.
 U kan en mag dit uitvoeren in elke vorm wat het beste bij U past, alle energievormen gaan dan samensmelten tot één groot geheel met een
niet te evenaren kracht met een heel groot bereik.

Heeft u Kristallen/edelstenen, omring u hier dan mee voor nog meer bekrachtiging!

Een Tip voor diegene die (nog) niet zo goed weten waarop te focussen:
Stel je voor (Visualiseer), een grote ruimte waarin jij je prettig voelt.
Om hierin de sereniteit te ervaren die jij als je hogere zelf begrijpt.
Vanuit deze spirituele vorm is alles meer mogelijk om positieve
energieën te creëren. Gebruik jouw eigen creativiteit voor het
Licht en deze Liefdevolle energie is zeer Krachtig om jou te
verbinden met ons allemaal. Hierin is jullie verbondenheid
besloten als EEN SUPER GROTE EENHEID!

En dit maakt de verandering Mogelijk. 

Voordat mensen vragen waar gebeurd dit, gewoon vanuit uw
eigen huis of tuin.

Tevens wil ik alle Mediums, Healers en elke spirituele mens
oproepen tot actie in deze cyclus.

Nu even Idealistisch, wij gaan voor tenminste 100.000 deelnemers en
liefst nog een veel groter aantal en feitelijk denk ik dat dit best haalbaar is.

Ik heb het lef, U ook? Waar het om gaat is de kracht van de intentie en het geloof in vertrouwen
 waar wij allen voor staan is het Godgegeven recht in het Mens zijn.
Dus heb LEF en sta op voor wat U bent. Wees niet bang, wij zijn met velen
meer als dat zij zijn, wees je hiervan bewust.

Die 1 procent tegenover de 99 procent. Ze zullen bang zijn want
onbewust weten zij dat als wij allen gaan opstaan er geen houden
meer aan zal zijn. Wij gaan hen niet meer voeden.


De afbeelding plaatjes heb ik even geleend omdat zij dit uitstralen 
in wat wij bedoelen, alles voor het goede doel. Zij zijn als link geplaatst
op de website van Marcelius.


Met dank aan het team van
wakkeremensen voor hun inzet.

drs. Marcelius